Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CXXXIV/1505/21 przekazania lokalu oświatowego nr 2, usytuowanego w budynku przy ul. Przepiórki 16/18, na potrzeby działalności statutowej Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie 13-01-2021 Szczegóły
CXXXIV/1504/21 zakwalifikowania i umieszczenia w rejestrze osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego 13-01-2021 Szczegóły
CXXXIV/1503/21 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 13-01-2021 Szczegóły
CXXXIV/1502/21 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy 21-01-2021 Szczegóły
CXXXIV/1501/21 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży 13-01-2021 Szczegóły
CXXXII/1500/21 zmiany uchwały nr CXXX/1496/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień dla m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy o wartości poniżej 130 000 zł netto tj. zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 08-01-2021 Szczegóły
CXXXI/1499/20 zmiany podstawy prawnej kwalifikacji do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 30-12-2020 Szczegóły
CXXXI/1498/20 wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. … na cele oświatowe oraz rozpoczęcie procedury mającej na celu dokonanie zamian lokali w ramach mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 30-12-2020 Szczegóły
CXXXI/1497/20 udzielenia odpowiedzi na skargę … do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 30-12-2020 Szczegóły
CXXX/1496/20 przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień dla m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy o wartości poniżej 130 000 zł netto tj. zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 29-12-2020 Szczegóły
CXXIX/1495/20 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 28-12-2020 Szczegóły
CXXVIII/1494/20 zmiany uchwały Nr CXXV/1474/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy z wnioskiem o ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 16-12-2020 Szczegóły
CXXVIII/1493/20 realizacji prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy z dnia … r., sygn. akt …, z którego wynika uprawnienie do najmu dwóch lokali socjalnych 16-12-2020 Szczegóły
CXXVIII/1492/20 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 16-12-2020 Szczegóły
CXXVIII/1491/20 wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zabudowy nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy przy ul. 1 Sierpnia, stanowiącej działki ewidencyjne nr 7 i 8 z obrębu 2-04-05, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki działającej pod firmą „DORMOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna 16-12-2020 Szczegóły
CXXVIII/1490/20 wyrażenia zgód właścicielskich na usunięcie drzew z nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 16-12-2020 Szczegóły
CXXVIII/1489/20 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 roku 16-12-2020 Szczegóły
CXXVIII/1488/20 przeznaczenia miejsca postojowego nr 51, usytuowanego w garażu budynku przy ul. Naukowej 6 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 16-12-2020 Szczegóły
CXXVIII/1487/20 przeznaczenia do najmu poza konkursem ofert podwójnych miejsc postojowych usytuowanych w konfiguracji pionowej w garażach budynków przy ul. Naukowej 4 i ul. Naukowej 6 16-12-2020 Szczegóły
CXXVII/1486/20 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 15-12-2020 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe