Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CXXXVIII/1863/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1862/18 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1861/18 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1860/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1859/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1858/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1857/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1856/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1855/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1854/18 wydzielenia lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1853/18 wydzielenia lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1852/18 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1851/18 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 - instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1850/18 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 - instytucji kultury – Domu Kultury „Włochy” 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1849/18 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2018 roku 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1848/18 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy związanego z utworzeniem nowej filii pod nazwą ”Wypożyczalnia nr 17” 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVII/1847/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 27-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1846/18 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu nr 8 w budynku przy ul. Promienistej 21 w wysokości przekraczającej kwotę 850,00 zł brutto za 1 m2. 13-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1845/18 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu nr 7 w budynku przy ul. Żeleńskiego 4 w wysokości przekraczającej kwotę 850.00 zł brutto za 1 m2. 13-04-2018 Szczegóły
CXXXVI/1844/18 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu nr 2 w budynku przy ul. B. Chrobrego 14 w wysokości przekraczającej kwotę 850,00 zł brutto za 1 m2. 13-04-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe