Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
L/701/16 uchylenia uchwały Nr XXIV/317/15 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia nr …, przy ulicy … 17-05-2016 Szczegóły
L/700/16 uchylenia w całości własnej Uchwały Nr XXIV/330/15 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ul. … 17-05-2016 Szczegóły
L/699/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 17-05-2016 Szczegóły
L/698/16 wydzielenia lokalu nr 2, przy ulicy Janiszowskiej 3 z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 17-05-2016 Szczegóły
L/697/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 17-05-2016 Szczegóły
L/696/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 17-05-2016 Szczegóły
L/695/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 17-05-2016 Szczegóły
L/694/16 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 17-05-2016 Szczegóły
L/693/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 17-05-2016 Szczegóły
Nr L/692/16 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 17-05-2016 Szczegóły
L/691/16 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 17-05-2016 Szczegóły
L/690/16 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 17-05-2016 Szczegóły
L/689/16 wykreślenia z ewidencji lokali socjalnych lokalu oznaczonego nr …, przy ul. … i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ul. … 17-05-2016 Szczegóły
L/688/16 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 17-05-2016 Szczegóły
L/687/16 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 – 2042 17-05-2016 Szczegóły
XLIX/686/16 zmiany uchwały Nr V/39/15 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 11-05-2016 Szczegóły
XLIX/685/16 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 - Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 11-05-2016 Szczegóły
XLIX/684/16 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 - instytucji kultury – Domu Kultury „Włochy” 11-05-2016 Szczegóły
XLVII/683/16 zmiany uchwały Nr V/39/15 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 21-04-2016 Szczegóły
XLVII/682/16 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu miejsca postojowego nr … w budynku przy ul. … 21-04-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe