Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
C/1382/17 uchylenia w całości własnej Uchwały Nr XCVIII/1340/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dot. podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku m.st. Warszawy na rzecz Komisariatu Policji Warszawa Włochy przy ul. 17 Stycznia 57 w Warszawie. 11-07-2017 Szczegóły
XCIX/1381/17 określenia szczegółowego trybu postępowania przy udostępnianiu części powierzchni budynków, którymi gospodaruje Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, w celu umieszczania na nich na okres do trzech lat nośników reklamowych, szyldów oraz urządzeń do odbioru Internetu i telefonii 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1380/17 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert, miejsca postojowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. …, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1379/17 przyjęcia „Dzielnicowego programu odpracowywania zaległości czynszowych” 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1378/17 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, dotyczącej podstawy prawnej własnej Uchwały Nr XCIII/1294/17 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1377/17 uchylenia w części uchwały Nr CXVI/1560/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1376/17 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokali nr …, przy ulicy … 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1375/17 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ulicy … 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1374/17 wykreślenia z ewidencji pomieszczeń tymczasowych pomieszczenia oznaczonego nr …, przy ul. … i umieszczenia lokalu w ewidencji lokali socjalnych 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1373/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1372/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1371/17 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1370/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1369/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1368/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1367/17 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1366/17 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ul. … 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1365/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu . 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1364/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 05-07-2017 Szczegóły
XCIX/1363/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 05-07-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe