Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXXXI/1130/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 15-02-2017 Szczegóły
LXXXI/1129/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 15-02-2017 Szczegóły
LXXXI/1128/17 wykreślenia z ewidencji lokali socjalnych lokal oznaczony nr .. , przy ul. … oraz skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … 15-02-2017 Szczegóły
LXXXI/1127/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 15-02-2017 Szczegóły
LXXXI/1126/17 wykreślenia tymczasowego pomieszczenia nr … przy ul. … z rejestru tymczasowych pomieszczeń i umieszczenie w ewidencji lokali socjalnych oraz skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ul. … 15-02-2017 Szczegóły
LXXXI/1125/17 uchylenia uchwały Nr XLIII/618/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wykonywania czynności związanych z podejmowaniem ustaleń w sprawach wynajmowania lokali użytkowych poza konkursem ofert 14-02-2017 Szczegóły
LXXXI/1124/17 uchylenia uchwały Nr XX/208/15 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wykonywania czynności związanych z podejmowaniem ustaleń w sprawach wynajmowania lokali użytkowych poza konkursem ofert 14-02-2017 Szczegóły
LXXXI/1123/17 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2017 roku 10-02-2017 Szczegóły
LXXXI/1122/17 wydzielenia lokalu nr …, usytuowanego w budynku przy ul. …, z mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenie 10-02-2017 Szczegóły
LXXXI/1121/17 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok dotyczącej realizacji projektu „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” 10-02-2017 Szczegóły
LXXXI/1120/17 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 – 2045 10-02-2017 Szczegóły
LXXX/1119/17 sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr LXXV/1060/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. 06-02-2017 Szczegóły
LXXX/1118/17 przeznaczenia miejsc postojowych do najmu na okres do 3 lat poza konkursem ofert 06-02-2017 Szczegóły
LXXX/1117/17 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu miejsca postojowego 06-02-2017 Szczegóły
LXXX/1116/17 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu miejsc postojowych 06-02-2017 Szczegóły
LXXX/1115/17 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 06-02-2017 Szczegóły
LXXX/1114/17 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny 06-02-2017 Szczegóły
LXXX/1113/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 06-02-2017 Szczegóły
LXXX/1112/17 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 06-02-2017 Szczegóły
LXXX/1111/17 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 06-02-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe