Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CLII/1687/21 wprowadzenia regulaminu wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy ul. 1 Sierpnia od nr 30B do nr 44, stanowiącym część działki ewidencyjnej nr 39/2, 41/1 oraz działkę nr 43/1 z obrębu 2-04-01 19-05-2021 Szczegóły
CLI/1686/21 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 14-05-2021 Szczegóły
CL/1685/21 udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 12-05-2021 Szczegóły
CL/1684/21 wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu zarządu nieruchomością zabudowaną, położoną w … przy ul. ... 12-05-2021 Szczegóły
CL/1683/21 sprostowania omyłki pisarskiej w § 1 Uchwały Nr CXLIX/1668/21 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2021 r. 12-05-2021 Szczegóły
CL/1682/21 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 12-05-2021 Szczegóły
CL/1681/21 zmiany podstawy prawnej kwalifikacji do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 12-05-2021 Szczegóły
CL/1680/21 zmiany § 2 Uchwały Nr CXL/1567/21 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2021 r. 12-05-2021 Szczegóły
CL/1679/21 zmiany § 2 Uchwały Nr CXIV/1368/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 14 października 2020 r. 12-05-2021 Szczegóły
CL/1678/21 zmiany § 2 Uchwały Nr CXIV/1356/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 14 października 2020 r. oraz zmiany struktury gospodarstwa domowego zakwalifikowanego do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy 12-05-2021 Szczegóły
CL/1677/21 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2050 12-05-2021 Szczegóły
CL/1676/21 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 12-05-2021 Szczegóły
CXLIX/1675/21 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m. st. Warszawy 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1674/21 braku właściwości miejscowej Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do rozpatrzenia wniosku o zakwalifikowaniu do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1673/21 wyrażenia zgody na oddanie do dalszego korzystania na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy lokalu użytkowego o powierzchnia 174,24 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnego porozumienia określającego warunki korzystania z lokalu 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1672/21 zmiany uchwały Nr CXL/1583/21 z dnia 26 lutego 2021 r. 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1671/21 zmiany § 2 Uchwały Nr CXIV/1375/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 14 października 2020 r. 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1670/21 zmiany § 2 Uchwały Nr CXIII/1318/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 8 października 2020 r. 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1669/21 zmiany § 2 Uchwały Nr CXIII/1312/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 8 października 2020 r. 28-04-2021 Szczegóły
CXLIX/1668/21 zmiany § 1a Uchwały Nr XCV/1170/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2020 r. 28-04-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe