Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CXL/1882/18 przeznaczenia lokalu użytkowego nr 1A o pow. 19,00 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Cyprysowej 25 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 23-05-2018 Szczegóły
CXL/1881/18 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu na miejsce postojowe nr … usytuowane w budynku przy ul. … za porozumieniem stron, którego najemcą jest A. K. 23-05-2018 Szczegóły
CXL/1880/18 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 14,00 m2, usytuowanego w budynku przy ul. ... 23-05-2018 Szczegóły
CXL/1879/18 przeznaczenia miejsca postojowego nr 10, usytuowanego w garażu budynku przy ul. Rybnickiej 28 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 23-05-2018 Szczegóły
CXL/1878/18 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, dotyczących dochodów, wydatków bieżących i majątkowych wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1877/18 przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań lokalnych w Dzielnicy Włochy przygotowanego na podstawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1876/18 przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań lokalnych w Dzielnicy Włochy przygotowanego na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2018 roku 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1875/18 uzgodnienia realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na rzecz mieszkańców Dzielnicy Włochy w roku 2018 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1874/18 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy za rok 2017 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1873/18 powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1872/18 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy za rok 2017 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1871/18 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy za rok 2017 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1870/18 zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1869/18 uzgodnienia Regulaminu organizacyjnego Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Włochy m.st. Warszawy 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1868/18 określenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1867/18 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 – 2045 16-05-2018 Szczegóły
CXXXIX/1866/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 16-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1865/18 wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu zarządu nieruchomością zabudowaną, położoną w Warszawie przy ul. … 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1864/18 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ulicy … 09-05-2018 Szczegóły
CXXXVIII/1863/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 09-05-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe