Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXIV/830/19 uchylenia załącznika nr 1 do uchwały Nr XLV/592/19 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do czynności prawnych związanych z wykonaniem uchwały Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, określenia procedury realizacji spraw w zakresie restrukturyzacji zadłużenia na podstawie ww. uchwały oraz powołania i określenia trybu pracy Komisji, o której mowa w § 11 ust. 2 tejże uchwały 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/829/19 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/828/19 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr … przy ul. … 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/827/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/826/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/825/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/824/19 zmiany podstawy prawnej kwalifikacji … na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/823/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/822/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu. 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/821/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/820/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/819/19 zmiany uchwały Nr LVII/736/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w szkołach i placówkach oświatowych mających swoją siedzibę na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/818/19 zmiany uchwały Nr LVII/735/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/690/19 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji 18-12-2019 Szczegóły
LXIV/817/19 zmiany uchwały Nr LVII/734/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/10/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji 18-12-2019 Szczegóły
LXIII/816/19 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 17-12-2019 Szczegóły
LXII/815/19 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 13-12-2019 Szczegóły
LXI/814/19 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 13-12-2019 Szczegóły
LIX/813/19 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr … przy ul. … 05-12-2019 Szczegóły
LIX/812/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 05-12-2019 Szczegóły
LIX/811/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 05-12-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe