Kanał Wyżej
Uchwała Nr LXVII/925/16 z 12-10-2016

Typ Aktu
Uchwała

Uchwała
Numer
LXVII/925/16
Organ
Zarząd Dzielnicy
Dzielnica
Włochy
Data
12-10-2016
W sprawie
skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok.

Publikator
Publikator
Rok
Numer
Pozycja

Rozporządzenie nadzorcze
Rozporzadzenie nadzorcze
Numer
Data
W sprawie
skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok.

Akty
uch.925.docx
Zalacznik
zal. uch.925.docx
zal.1-do zal. uch.925.pdf
zal.2, 3-do zal.uch.925.xlsx
zal.4-do zal. uch.925.xlsx<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Uchwała Nr LXVIII/934/16 z 19-10-2016
Uchwała Nr LXVIII/933/16 z 19-10-2016
Uchwała Nr LXVIII/932/16 z 19-10-2016
Uchwała Nr LXVIII/931/16 z 19-10-2016
Uchwała Nr LXVIII/930/16 z 19-10-2016
Uchwała Nr LXVIII/929/16 z 19-10-2016
Uchwała Nr LXVIII/928/16 z 19-10-2016
Uchwała Nr LXVIII/927/16 z 19-10-2016
Uchwała Nr LXVIII/926/16 z 19-10-2016
Uchwała Nr LXVIII/936/16 z 19-10-2016
Uchwała nr LXVIII/935/16 z 19-10-2016
Uchwała Nr LXVII/925/16 z 12-10-2016
Uchwała nr LXVII/919/16 z 11-10-2016
Uchwała Nr LXVII/924/16 z 11-10-2016
Uchwała Nr LXVII/923/16 z 11-10-2016
Uchwała Nr LXVII/922/16 z 11-10-2016
Uchwała Nr LXVII/921/16 z 11-10-2016
Uchwała Nr LXVII/920/16 z 11-10-2016
Uchwała Nr LXVII/918/16 z 11-10-2016
Uchwała Nr LXVII/917/16 z 11-10-2016

Wersja standardowa