Kanał Wyżej
Uchwała Nr VIII/50/08 z 15-04-2008

Typ Aktu
Uchwała

Uchwała
Numer
VIII/50/08
Organ
Zarząd Dzielnicy
Dzielnica
Włochy
Data
15-04-2008
W sprawie
wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o spowodowanie wprowadzenia zmian w załączniku Dzielnicy Włochy do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok

Publikator
Publikator
Rok
Numer
Pozycja

Rozporządzenie nadzorcze
Rozporzadzenie nadzorcze
Numer
Data
W sprawie
wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o spowodowanie wprowadzenia zmian w załączniku Dzielnicy Włochy do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok

Akty
uch. nr.50.doc   uzasd. do uch.50.doc
Zalacznik
zał. nr.1- uch.50.xls  zał.nr 1a - uch.50.xls  zał. nr.2-uch.50.xls zał. 2a i 2b - uch.50.xls  zał. nr 3 -uch.50.xls   zał. nr. 3a- uch.50.xls   zał. nr.4 - uch.50.xls   zał. nr 5 i 6 - uch.50.xls         prop. zmiana dysp. wyd. bież.do uch. 50.xls    zest. dysp. wyd. bież. po zm. -uch.50.xls   zm. wyd. bież. - uch.50.xls   opis zadań bież.- uch.50.xls    objaśn. zm. w planie wyd. mająt.- uch.50.xls


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Uchwała Nr X/58/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr VII/48/08 z 03-04-2008
Uchwała Nr VIII/49/08 z 15-04-2008
Uchwała Nr VII/46/08 z 03-04-2008
Uchwała Nr VIII/51/08 z 15-04-2008
Uchwała Nr VII/47/08 z 03-04-2008
Uchwała Nr VIII/50/08 z 15-04-2008
Uchwała Nr X/57/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr VII/45/08 z 03-04-2008
Uchwała Nr VIII/52/08 z 15-04-2008
Uchwała Nr X/60/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr X/56/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr X/61/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr X/54/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr X/64/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr X/62/08/ z 25-04-2008
Uchwała Nr VIII/53/08 z 15-04-2008
Uchwała Nr X/67/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr X/63/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr X/65/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr X/59/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr X/66/08 z 25-04-2008
Uchwała Nr X/55/08 z 25-04-2008

Wersja standardowa