Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
150 nie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego 26-04-2011 Szczegóły
135 nie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z pierwszeństwem najmu 12-04-2011 Szczegóły
134 nie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego 12-04-2011 Szczegóły
142 podjęcia stanowiska przez Radę Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Imielina 12-04-2011 Szczegóły
141 propozycji zmian budżetu na 2011 rok w załączniku Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok 12-04-2011 Szczegóły
140 propozycji zmian uchwały nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13.01.2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy na lata 2011 - 2033 oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do uchwały nr VI/101/ Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok 12-04-2011 Szczegóły
146 propozycji zmian Uchwały nr VI/100/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011-2033 oraz Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok 19-04-2011 Szczegóły
144 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok 18-04-2011 Szczegóły
148 w sprawie zmian dysponentów w układzie zadań w budżecie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na 2011 rok 21-04-2011 Szczegóły
136 wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z pierwszeństwem najmu 12-04-2011 Szczegóły
137 wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego 12-04-2011 Szczegóły
132 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2011 rok 05-04-2011 Szczegóły
138 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie na 2011 rok 12-04-2011 Szczegóły
143 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2033 15-04-2011 Szczegóły
139 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2033 12-04-2011 Szczegóły
149 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2011 rok 21-04-2011 Szczegóły
145 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok 18-04-2011 Szczegóły
147 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2033 19-04-2011 Szczegóły
133 zatwierdzenia Sprawozdania z działalności OPS Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w 2010 roku 12-04-2011 Szczegóły
151 zmiany uchwały w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 26-04-2011 Szczegóły
1
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe