Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
297 dokumentacji projektowo – wykonawczej na budowę rurociągu w ul. Dźwiękowej 5 01-06-2007 Szczegóły
298 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Renowacja ogrodzenia w Parku im. J. Pawła II" 01-06-2007 Szczegóły
299 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór i konserwację placów zabaw i obiektów sportowych położonych na terenach Dzielnicy Ursynów” 01-06-2007 Szczegóły
300 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 212 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 18.04.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „wykonanie prac z zakresu konserwacji budynków należących do zasobu lokalowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów w okresie od 1.07.2007 r. do 31.12.2007 r. wraz ze sprawowaniem nadzoru technicznego nad tymi obiektami 01-06-2007 Szczegóły
301 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 169 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 28.03.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę – wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej inwestycji „Budowa boiska przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1” 01-06-2007 Szczegóły
302 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na likwidacji spękań ścian i sufitów w Szkole Podstawowej Nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 01-06-2007 Szczegóły
303 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną Uchwałą nr 172 Zarządu Dzielnicy Ursynów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 w Warszawie 01-06-2007 Szczegóły
304 udzielenia zlecenia na opracowanie linii rozgraniczających ul. Nowoursynowską na odcinku Chłapowskiego – Dolina Służewiecka 01-06-2007 Szczegóły
305 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na usługę w zakresie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Poloneza na odc. ul. Poleczki – ul. Pląsy w układzie docelowym 01-06-2007 Szczegóły
306 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane polegające na wymianie wentylacji bloku żywienia w Przedszkolu Nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4 01-06-2007 Szczegóły
307 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na usługę w zakresie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej inwestycji „Budowa ul. Wełnianej”. 01-06-2007 Szczegóły
308 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na usługę „Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych” – z podziałem na zadania: Zadanie I – obiekt Pyry, Zadanie II – obiekty Krasnowola-Wyczółki i Jeziorki-Dąbrówka 01-06-2007 Szczegóły
309 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 238 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 25.04.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej zad. 1 – Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw przy ul. Cybisa, zad. 2 – Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw przy ul. Bacewicz wraz z modernizacją programu funkcjonalnego” 01-06-2007 Szczegóły
310 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwała nr 247 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia majątku Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów na okres od dnia 1 lipca 2007 do dnia 30 czerwca 2008 06-06-2007 Szczegóły
311 wyrażenia zgody na podnajęcie przez Panią Bożenę Krawczyk 50% powierzchni użytkowej wynajmowanego przez nią lokalu użytkowego przy ulicy .... 06-06-2007 Szczegóły
312 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwała nr 122 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie „Modernizacji ulicy Dereniowej – I etap (ul. Ciszewskiego – ul. Gandhi) 06-06-2007 Szczegóły
313 zawarcia umowy na usługę rocznej aktualizacji Systemu Informacji Prawnej Lex Omega wraz z modułami 06-06-2007 Szczegóły
314 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania obsługującego system kasowy Urzędu 06-06-2007 Szczegóły
315 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwała nr 148 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na przebudowie łącznika w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4 06-06-2007 Szczegóły
316 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 55 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu podłóg w SP nr 318 Teligi 3 06-06-2007 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe