Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
332 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na likwidacji zarysowań i pęknięć elementów konstrukcyjnych wewnątrz budynku w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1 w Warszawie 13-06-2007 Szczegóły
331 zorganizowania akcji „Lato w mieście 2007” na Ursynowie i zapewnienia środków finansowych na jej przeprowadzenie 13-06-2007 Szczegóły
330 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 127 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 14.03.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej inwestycji „Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska – granica miasta” 13-06-2007 Szczegóły
329 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 97 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 1.03.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wykonania: Dokumentacji projektowej drugiej jezdni ul. Płaskowickiej z podziałem na etapy: etap I odc. ul. Puławska – ul. Roentgena, etap II odc. ul. Roentgena – ul. Gandhi, etap III odc. ul. Gandhi – ul. Pileckiego 13-06-2007 Szczegóły
328 zorganizowania punktów stałego pobytu w czasie akcji „Lato w mieście 2007” oraz podpisania umów z nauczycielami i wychowawcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje na sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie akcji 13-06-2007 Szczegóły
327 realizacji zadań sportowo – rekreacyjnych i turystyczno – krajoznawczych określonych w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 13-06-2007 Szczegóły
326 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie wykonania robót dodatkowych polegających na ubezpieczeniu wlotu potoku Służewieckiego do stawu na zadaniu „Renowacja Stawu Wyścigi” 13-06-2007 Szczegóły
325 udzielenia zamówienia publicznego na opłacanie przesyłek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursynów przy użyciu maszyny do frankowania 13-06-2007 Szczegóły
324 zawarcia umów na wykonanie organizacji jedenastu przedsięwzięć programowych z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej, realizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w okresie lipiec – sierpień 2007 r. w ramach programowej akcji „Lato w mieście” 13-06-2007 Szczegóły
323 wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających przy realizacji przebudowy Przedszkola przy ul. Kajakowej 06-06-2007 Szczegóły
322 ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu na okres 5 lat na prowadzenie działalności gastronomicznej w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 06-06-2007 Szczegóły
321 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane w zakresie budowy ulicy Nowoursynowskiej na odcinku od ulicy Ciszewskiego do ul. Chłapowskiego 06-06-2007 Szczegóły
320 zatwierdzenia regulaminów konkursów „Pomniki przyrody na Ursynowie” i „Przyroda na Ursynowie – rośliny i zwierzęta chronione” oraz zatwierdzenia wniosku o dokonanie zakupu nagród dla laureatów obu konkursów 06-06-2007 Szczegóły
319 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów – z podziałem na dwa zadania: 1 – skwer „Złotówki” oraz 2 – tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic 06-06-2007 Szczegóły
318 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwała nr 125 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej inwestycji „Modernizacja ulicy Pileckiego na odcinku od ul. Roentgena do ul. Płaskowickiej” 06-06-2007 Szczegóły
317 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwała nr 55 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na przebudowie łącznika w Przedszkolu nr 366 przy ul. Hawajskiej 06-06-2007 Szczegóły
316 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 55 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu podłóg w SP nr 318 Teligi 3 06-06-2007 Szczegóły
315 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwała nr 148 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na przebudowie łącznika w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4 06-06-2007 Szczegóły
314 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania obsługującego system kasowy Urzędu 06-06-2007 Szczegóły
313 zawarcia umowy na usługę rocznej aktualizacji Systemu Informacji Prawnej Lex Omega wraz z modułami 06-06-2007 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe