Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: maj

Katalog wyżej: 2019

Lista artykułów:


Uchwała nr 179/2019 z 15-05-2019

Typ aktu
Uchwała

Uchwała
Numer179/2019
OrganZarząd Dzielnicy
DzielnicaUrsus
Data15-05-2019
W sprawiezakwalifikowania Pani … do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie (w drodze zamiany) umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Uwagi
W publikowanej uchwale wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych działając w interesie osoby ze względu na ochronę jej prywatności. Podstawa prawna art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 j.t). Wyłączenia dokonała Anna Nowak Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Ursus.

Akty


Wprowadził Nowak Anna (Dzielnica Ursus) 2019-05-15
Aktualizujący Nowak Anna (Dzielnica Ursus) 2019-05-15
Zatwierdzający Jankowska Iwona (Dzielnica Ursus) 2019-05-15
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-15
Wersja standardowa