Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Targówek > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2733/2014 planu gospodarowania lokalami użytkowymi na lata 2014-2018 05-02-2014 Szczegóły
2734/2014 przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. św. Wincentego na okres do 3 lat 05-02-2014 Szczegóły
2735/2014 przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w ………… przy ul. ………… na okres 10 lat 05-02-2014 Szczegóły
2736/2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu stanowiska parkingowego nr … znajdującego się w garażu wielostanowiskowym w budynku mieszkalnym przy ul. ……… w ……… na rzecz Pana A.S. 05-02-2014 Szczegóły
2737/2014 sprawozdania rocznego z wykonania załącznika Dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy za rok 2013 05-02-2014 Szczegóły
2738/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2014 roku 05-02-2014 Szczegóły
2739/2014 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Bardowskiego 05-02-2014 Szczegóły
2740/2014 zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 06-02-2014 Szczegóły
2741/2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042 06-02-2014 Szczegóły
2742/2014 zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 10-02-2014 Szczegóły
2743/2014 rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za 2013 r. 12-02-2014 Szczegóły
2744/2014 zmiany Uchwały Nr 2741/2014 Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w części dotyczącej zmian w przedsięwzięciach wieloletnich bieżących, prowadzonych przez placówki oświatowe 12-02-2014 Szczegóły
2745/2014 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr … przy ul. ……… w ………… 12-02-2014 Szczegóły
2746/2014 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr … przy ul. ……… w ……… 12-02-2014 Szczegóły
2747/2014 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …przy ul. ……… w ……… 12-02-2014 Szczegóły
2748/2014 potwierdzenia wstąpienia w najem lokalu nr … przy ul. ……… w ………… 12-02-2014 Szczegóły
2749/2014 skierowania do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. ……… w ……… po ustaniu przyczyny jej rozwiązania 12-02-2014 Szczegóły
2750/2014 skierowania do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. ………… w ……… po ustaniu przyczyny jej rozwiązania 12-02-2014 Szczegóły
2751/2014 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ul. ……… w ………… 12-02-2014 Szczegóły
2752/2014 zmiany Uchwały nr 2262/2013 Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 24.07.2013 roku w sprawie powierzenia zarządzania Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy majątkiem m.st. Warszawy 12-02-2014 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe