Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Targówek > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
796/2011 uchylenia uchwały Nr 436/11 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 12.07.2011 r. w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ul. ……….. w ……….. 22-11-2011 Szczegóły
795/2011 zamiany komunalnych lokali mieszkalnych między stronami 22-11-2011 Szczegóły
794/2011 przekazania do realizacji uzupełnionej listy osób oczekujących na zamianę lokalu z inicjatywy najemcy 22-11-2011 Szczegóły
793/2011 przekazania do realizacji uzupełnionej listy osób oczekujących na zamianę lokalu z inicjatywy najemcy 22-11-2011 Szczegóły
792/2011 przekazania do realizacji uzupełnionej listy osób oczekujących na zamianę lokalu z inicjatywy najemcy 22-11-2011 Szczegóły
791/2011 skierowania do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. ……….. w ……….. po ustaniu przyczyny jej rozwiązania 22-11-2011 Szczegóły
790/2011 skierowania do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. …………. w ………… po ustaniu przyczyny jej rozwiązania 22-11-2011 Szczegóły
789/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ul. ………….. w …………. 22-11-2011 Szczegóły
788/2011 wydzielenia lokalu socjalnego nr 30 przy ul. Ludwickiej 2 w Warszawie 22-11-2011 Szczegóły
787/2011 zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu ………….. 22-11-2011 Szczegóły
786/2011 zakwalifikowania do zamiany lokalu z inicjatywy najemcy i umieszczenia na liście osób oczekujących 22-11-2011 Szczegóły
785/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr … przy ul. ………… w ………… 22-11-2011 Szczegóły
784/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr … przy ul. ………… w ……….. 22-11-2011 Szczegóły
783/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr … przy ul. ……….. w ……….. 22-11-2011 Szczegóły
782/2011 zmiany uchwały Nr 217/11 Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 13.04.2011r. dotyczącej określenia szczegółowego trybu postępowania przy udostępnianiu części powierzchni budynków w celu umieszczania na okres do 3 lat, nośników reklamowych, szyldów oraz urządzeń do odbioru Internetu i telefonii oraz zasad zawarcia, po umowie na czas oznaczony, kolejnej umowy udostępnienia tej samej powierzchni z dotychczasowym najemcą, określenia minimalnych stawek czynszu za m2 powierzchni najmu oraz powołania komisji do spraw negocjacji i określenia zakresu i trybu jej pracy 22-11-2011 Szczegóły
781/2011 wyrażenia zgody na wstąpienie w stosunek najmu lokalu użytkowego przy ul. Ks. Ziemowita 16 w Warszawie Pana Kamila Godlewskiego w miejsce dotychczasowego najemcy, Pana Piotra Godlewskiego 22-11-2011 Szczegóły
780/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 22-11-2011 Szczegóły
779/2011 zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 22-11-2011 Szczegóły
778/2011 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek” i utworzenia samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek” 16-11-2011 Szczegóły
777/2011 wystąpienia do Biura Rozwoju Miasta Urzędu m. st. Warszawy z wnioskiem o przywrócenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2016 zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela” z terminem realizacji 2012-2014 15-11-2011 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe