Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Praga-Południe > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6078/2018 w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy osób umieszczonych na liście nr 25-L. 09-05-2018 Szczegóły
6166/2018 w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy osób umieszczonych na liście nr 26-L. 23-05-2018 Szczegóły
6186/2018 w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy osób umieszczonych na liście nr 29-L. 30-05-2018 Szczegóły
6144/2018 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 21-05-2018 Szczegóły
6167/2018 w sprawie bieżącego uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 23-05-2018 Szczegóły
6198/2018 w sprawie udzielenia bonifikat od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego 30-05-2018 Szczegóły
6086/2018 w sprawie udzielenia bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 09-05-2018 Szczegóły
6194/2018 w sprawie nie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy ………. przy ul. …………… o powierzchni ogólnej 23,95 m2 30-05-2018 Szczegóły
6197/2018 w sprawie odmowy udzielenia bonifikat od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego 30-05-2018 Szczegóły
6178/2018 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 roku 23-05-2018 Szczegóły
6177/2018 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 roku 23-05-2018 Szczegóły
6180/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga- Południe w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 23-05-2018 Szczegóły
6179/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w 2018 roku 23-05-2018 Szczegóły
6100/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 roku 09-05-2018 Szczegóły
6188/2018 w sprawie powierzenia w zarząd i administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Zamienieckiej 79, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr …. 30-05-2018 Szczegóły
6079/2018 w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w zarząd i administrowanie nieruchomości posadowionych na terenie Dzielnicy Praga – Południe, objętych decyzjami Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wydanych w trybie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 09-05-2018 Szczegóły
6176/2018 w sprawie przekazania do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy uchwały Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawierającej uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej - część I, sporządzonego na podstawie uchwały Nr XIX/457/2015 Rady m.st Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej, zmienionej Uchwałą Nr L/1221/2017 Rady m.st Warszawy z dnia 8 czerwca 2017r. 23-05-2018 Szczegóły
6175/2018 w sprawie przekazania do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy uchwały zawierającej wnioski w celu uwzględnienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XCIV/2426/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego. 23-05-2018 Szczegóły
6196/2018 w sprawie przekazania do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie przekazania do zarządzania Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy gruntu położonego w Warszawie przy ul. Budrysów 18A 30-05-2018 Szczegóły
6169/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na garaż ……. przy ul. ……………. o powierzchni ogólnej 15,77 m2 23-05-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe