Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Praga-Południe > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6077/2018 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok (11) 02-05-2018 Szczegóły
6076/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2018-2045 (7) 02-05-2018 Szczegóły
6075/2018 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok (10) 02-05-2018 Szczegóły
6074/2018 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 02-05-2018 Szczegóły
6073/2018 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 02-05-2018 Szczegóły
6072/2018 w sprawie wyłączenia z użytkowania budynku przy ul. Łukowskiej 28 w Warszawie posadowionego na działce ewidencyjnej nr 45/3 z obrębu 3-05-15 02-05-2018 Szczegóły
6071/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na stanowisko postojowe nr … w hali …. przy ul. …………… o powierzchni 11,50 m2 02-05-2018 Szczegóły
6070/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat stanowiska postojowe usytuowane w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 02-05-2018 Szczegóły
6069/2018 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy Nr 11/L/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku, zawartej z MPWiK w m.st. Warszawie S.A., w zakresie zmiany treści § 3 ust. 5 umowy 02-05-2018 Szczegóły
6068/2018 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy Nr 49/L/2016 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, zawartej z MPWiK w m.st. Warszawie S.A., w zakresie zmiany treści § 3 ust. 5 umowy 02-05-2018 Szczegóły
6067/2018 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Francuskiej 41 02-05-2018 Szczegóły
6066/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości o pow. 23 m2, położonej w Warszawie przy ul. ………., oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr …….. z obrębu ………….. oraz wyrażenia zgody na poddzierżawienie przedmiotowej nieruchomości 02-05-2018 Szczegóły
6065/2018 w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok (10) 02-05-2018 Szczegóły
6099/2018 w sprawie wyrażenia zgody na doposażenie lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 4 w budynku przy ul. Francuskiej 23 w piec gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny wraz z instalacją. 09-05-2018 Szczegóły
6098/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu garażu …….. przy ul. ………………… o powierzchni ogólnej 18,36 m2 09-05-2018 Szczegóły
6097/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy U-1 przy ul. Pustelnicka 20 o powierzchni 33,44 m2 na okres trzech lat 09-05-2018 Szczegóły
6096/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na boks ….. przy ul. ………. o powierzchni ogólnej 6,60 m2 09-05-2018 Szczegóły
6095/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na boks ….. przy ul. ……… o powierzchni ogólnej 6,60 m2 09-05-2018 Szczegóły
6094/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na boks ….. przy ul. …………. o powierzchni ogólnej 6,60 m2 09-05-2018 Szczegóły
6093/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-1 przy ul. Siennickiej 30 09-05-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe