Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Praga-Południe > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6181/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 6100/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 roku 23-05-2018 Szczegóły
6180/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga- Południe w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 23-05-2018 Szczegóły
6179/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w 2018 roku 23-05-2018 Szczegóły
6178/2018 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 roku 23-05-2018 Szczegóły
6177/2018 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 roku 23-05-2018 Szczegóły
6176/2018 w sprawie przekazania do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy uchwały Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawierającej uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej - część I, sporządzonego na podstawie uchwały Nr XIX/457/2015 Rady m.st Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej, zmienionej Uchwałą Nr L/1221/2017 Rady m.st Warszawy z dnia 8 czerwca 2017r. 23-05-2018 Szczegóły
6175/2018 w sprawie przekazania do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy uchwały zawierającej wnioski w celu uwzględnienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XCIV/2426/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego. 23-05-2018 Szczegóły
6174/2018 w sprawie wyrażenia zgody na doposażenie lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 7 w budynku przy ul. Zaliwskiego 25 w piec gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny wraz z instalacją. 23-05-2018 Szczegóły
6173/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie okresu trwania użytkowania wieczystego 23-05-2018 Szczegóły
6172/2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 08.06.2018 r. umowy najmu nr 21/AN-1/2017 z dnia 08.05.2017 r. na lokal użytkowy ……… przy ul. ………………… 23-05-2018 Szczegóły
6171/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy ……. przy ul. ………………. oraz zaakceptowanie wynegocjowanej stawki czynszu 23-05-2018 Szczegóły
6170/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy ………. przy ul. ……………… oraz zaakceptowanie wynegocjowanej stawki czynszu 23-05-2018 Szczegóły
6169/2018 w sprawie przeznaczenia do najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na garaż ……. przy ul. ……………. o powierzchni ogólnej 15,77 m2 23-05-2018 Szczegóły
6168/2018 w sprawie sprostowania zapisów w załączniku do Uchwały Nr 5889/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 30.03.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na garaż ….. przy ul. ……………… o powierzchni ogólnej 15,77 m2 23-05-2018 Szczegóły
6167/2018 w sprawie bieżącego uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 23-05-2018 Szczegóły
6166/2018 w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy osób umieszczonych na liście nr 26-L. 23-05-2018 Szczegóły
6165/2018 w sprawie zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu 21-05-2018 Szczegóły
6164/2018 w sprawie zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu 21-05-2018 Szczegóły
6163/2018 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – po upływie okresu najmu lokalu socjalnego 21-05-2018 Szczegóły
6162/2018 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy - po upływie okresu najmu lokalu socjalnego 21-05-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe