Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Praga-Południe > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
4243/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 roku 29-03-2017 Szczegóły
4242/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 (7) 29-03-2017 Szczegóły
4241/2017 w sprawie wystąpienia o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie przy ul. Siennickiej 15 Pani Barbarze Mierzwa. 29-03-2017 Szczegóły
4240/2017 w sprawie wystąpienia o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie przy ul. Bartosika 5 Pani Krystynie Pawlaczyk. 29-03-2017 Szczegóły
4239/2017 w sprawie wystąpienia o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 Pani Małgorzacie Rydzewskiej. 29-03-2017 Szczegóły
4238/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego remontów oraz inwestycji i modernizacji dla budynków (lokali) i terenów będących własnością m.st. Warszawy wraz ze zbiorczym zestawieniem za 2016 rok 29-03-2017 Szczegóły
4237/2017 w sprawie wyłączenia z użytkowania garażu G-1 przy ul. Omulewskiej 19 w Warszawie znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 25 z obrębu 3-05-07 29-03-2017 Szczegóły
4236/2017 w sprawie wyłączenia z użytkowania oficyny budynku przy ul. Osieckiej 41 w Warszawie znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 131 z obrębu 3-05-09 29-03-2017 Szczegóły
4235/2017 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew 29-03-2017 Szczegóły
4234/2017 w sprawie ustalenia innego niż ustawowy terminu wniesienia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 29-03-2017 Szczegóły
4233/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, położonego w Warszawie w rejonie ulicy Wąchockiej 11/13 w celu realizacji inwestycji liniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 29-03-2017 Szczegóły
4232/2017 w sprawie przekazania do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie przekazania Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy do zarządzania nieruchomość zabudowaną, położoną w Warszawie w ul. Katowickiej 3 29-03-2017 Szczegóły
4231/2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 14.04.2017 r. umowy najmu nr 140/98 z dnia 14.01.1998 r. na lokal użytkowy U-2 przy ul. Krypskiej 52/54 29-03-2017 Szczegóły
4230/2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 14.04.2017 r. umowy najmu nr 40/AN-6/2015 z dnia 04.12.2015 r. na lokal użytkowy U-1 przy ul. Sulejkowskiej 29 29-03-2017 Szczegóły
4229/2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 30.04.2017 r. umowy najmu nr 1191/2004 z dnia 29.10.2004 r. na lokal użytkowy U-3 przy ul. Mińskiej 13 29-03-2017 Szczegóły
4228/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę działalności prowadzonej w lokalu użytkowym U-1 przy ul. Dąbrowieckiej 32 o powierzchni ogólnej 44,00 m2 29-03-2017 Szczegóły
4227/2017 sprawie przeznaczenia do najmu, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-5 przy ul. Grenadierów 34 o powierzchni całkowitej 102,25 m2 oraz obniżenia kaucji za przedmiotowy lokal użytkowy. 29-03-2017 Szczegóły
4226/2017 w sprawie przeznaczenia do najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-3 przy ul. Siennickiej 3 29-03-2017 Szczegóły
4225/2017 w sprawie przeznaczenia do najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-1 przy ul. Wspólna Droga 22 oraz obniżenia kaucji za przedmiotowy lokal użytkowy. 29-03-2017 Szczegóły
4224/2017 w sprawie przeznaczenia do najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-4 przy ul. Międzyborskiej 117 o powierzchni ogólnej 20,51 m2 29-03-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe