Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Praga-Południe > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1752/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy, dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 rok (24) 30-11-2015 Szczegóły
1751/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 (19) 25-11-2015 Szczegóły
1750/2015 w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 rok (23) 25-11-2015 Szczegóły
1749/2015 w sprawie wskazania pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do dokonania oceny formalnej ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy w 2016 roku 25-11-2015 Szczegóły
1748/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy w 2016 roku 25-11-2015 Szczegóły
1747/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy w 2016 roku 25-11-2015 Szczegóły
1746/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 roku 25-11-2015 Szczegóły
1745/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 roku 25-11-2015 Szczegóły
1744/2015 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr.. usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. ………………… wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 04.06.2084 r. ułamkowej części gruntu 25-11-2015 Szczegóły
1743/2015 w sprawie przekazania do podpisu Prezydenta m. st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1 części w prawie własności nieruchomości, położonej w Warszawie prz ul. Igańskiej 2. 25-11-2015 Szczegóły
1742/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawa, położonego w Warszawie w rejonie ulicy Chłopickiego w celu realizacji inwestycji liniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz uchylenia Uchwały Nr 3971/2013 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 13 lutego 2013 r. podjętej w sprawie zawarcia umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy 25-11-2015 Szczegóły
1741/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie Aneksu do umowy Nr 30/L/2014 z dnia 21 października 2014 r. udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w zakresie zmiany treści § 3 ust 5 umowy 25-11-2015 Szczegóły
1740/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie Aneksu do umowy Nr 50/L/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku, zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w zakresie zmiany treści § 3 ust 5 umowy 25-11-2015 Szczegóły
1739/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawa, położonego w Warszawie w rejonie ulicy Rodziewiczówny, w celu realizacji inwestycji liniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 25-11-2015 Szczegóły
1738/2015 w sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-11-2015 Szczegóły
1737/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego U-2 przy ul. …………………… o powierzchni całkowitej 54,28 m2 25-11-2015 Szczegóły
1736/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-4 przy ul. ……………….. o powierzchni całkowitej 11,82 m2 25-11-2015 Szczegóły
1735/2015 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu na garaż G-6 przy ul. ………………….., o powierzchni 15,80 m2. 25-11-2015 Szczegóły
1734/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie w trakcie najmu, udokumentowanych nakładów poniesionych przez najemcę na remont lokalu użytkowego U-1 przy ul. ………………., podwyższających trwale jego wartość oraz zaakceptowanie sposobu zwrotu tej kwoty 25-11-2015 Szczegóły
1733/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-2 przy ul. …………………. o powierzchni całkowitej 22,44 m2 25-11-2015 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe