Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Praga-Południe > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
4453/2010 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie przyłączenia i udostępnienia przez wybraną firmę telekomunikacyjną internetu DSL dla potrzeb monitoringu wizyjnego boisk sportowych zarządzanych przez Dzielnicę Praga Południe 03-02-2010 Szczegóły
4454/2010 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy projektu uchwały dotyczącego zaopiniowania „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy” sporządzonego na zlecenie Pani Prezydent m. st. Warszawy, jako realizacja art. 20 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku 03-02-2010 Szczegóły
4455/2010 skierowania wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o przyznanie dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych Dzielnicy Praga Południe 03-02-2010 Szczegóły
4456/2010 zmiany umowy najmu nr 340/1999 z dnia 29.06.1999 r. na lokal użytkowy U-1 o powierzchni całkowitej 167,77m2 przy ulicy Stanisławowskiej 5 zawartej z Panem Marianem Bogdanowiczem, Panem Dariuszem Bogdanowiczem oraz Panem Arkadiuszem Matusiewiczem 03-02-2010 Szczegóły
4457/2010 zmiany umowy najmu z dnia 23.10.1992 r. na lokal użytkowy U-1 o powierzchni całkowitej 60,40 m2 przy ulicy Walecznych 25, zawartej z Warszawskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 03-02-2010 Szczegóły
4458/2010 zmiany powierzchni lokalu użytkowego U-4 przy ulicy Siennickiej 3 03-02-2010 Szczegóły
4459/2010 zawarcia kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-2 przy ul. Mińskiej 7 o powierzchni ogólnej 16,00 m2 z Panem Amin Omer 03-02-2010 Szczegóły
4460/2010 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-24 przy ul. Lubelskiej 30/32 o powierzchni ogólnej 321,00m2 ze Stowarzyszeniem Studium Teatralne na okres trzech lat oraz zaakceptowanie wysokości wynegocjowanej stawki czynszu 03-02-2010 Szczegóły
4461/2010 ogłoszenia piątego konkursu na najem lokali użytkowych w ramach programu „Artystyczna Skaryszewska”, przyjęcia regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowej 03-02-2010 Szczegóły
4462/2010 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego U-1 przy ulicy Sygietyńskiego 3, którego najemcą jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe na rzecz Pana Waldemara Woźniakowskiego prowadzącego prywatną praktykę „ACTUS” w zakresie poprawy kondycji fizycznej oraz zatwierdzenie wynegocjowanej stawki czynszu za powierzchnię podnajmowaną tj.: 13,00 m2 03-02-2010 Szczegóły
4463/2010 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego U-2 przy Placu Szembeka 4 najmowanego przez Pana Zdzisława Mróz na podstawie umowy najmu nr 294/7/96 z dnia 01.05.1996 r. na rzecz Pana Tadeusza Dylewskiego oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz w sprawie zmiany umowy najmu nr 294/7/96 z dnia 01.05.1996 r. na lokal użytkowy U-2 o powierzchni całkowitej 33,79 m2 przy Placu Szembeka 4 03-02-2010 Szczegóły
4464/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy U-1 przy ul. Biskupiej 4 z Panem Kamilem Łukaszem Jasińskim 03-02-2010 Szczegóły
4465/2010 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 15.02.2010 r. umowy najmu nr 7/2009 z dnia 22.01.2009r. na lokal użytkowy U-2 o powierzchni ogólnej 43,74 m2 przy ul. Grochowskiej 331, którego Najemcą jest Pan Krzysztof Pielak 03-02-2010 Szczegóły
4466/2010 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-5 przy ul. Grochowskiej 174/176 o powierzchni ogólnej 128,16 m2 z Panią Małgorzatą Ochniewską – Burlińską oraz z Panią Haliną Ochniewską na okres trzech lat oraz zaakceptowanie wynegocjowanej stawki czynszu 03-02-2010 Szczegóły
4467/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy U-1 przy ul. Bajońskiej 2 z Panem Tomaszem Berus na okres trzech lat oraz zaakceptowanie wynegocjowanej stawki czynszu 03-02-2010 Szczegóły
4468/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy U-1 przy ul. Walecznych 3 z Panem Dominikiem Ośko na okres trzech lat oraz zaakceptowanie wynegocjowanej stawki czynszu 03-02-2010 Szczegóły
4469/2010 wyrażenia zgody na odstąpienie Pana Jakuba Mosz od umowy najmu nr 14/2009 z dnia 09.02.2009r. na lokal użytkowy U-1 przy ul. Francuskiej 25 najmowany przez Pana Wojciecha Muranowicza oraz Pana Jakuba Mosz, wyrażenia zgody na rozszerzenie prowadzonej w przedmiotowym lokalu branży oraz zaakceptowanie wynegocjowanej stawki czynszu 03-02-2010 Szczegóły
4470/2010 anulowania skierowania nr WZL.I.DST.71470-11151-451-06 z dnia 07.09.2006 r. wydanego na rzecz Pani Haliny Rumak zam. ... do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego ... 03-02-2010 Szczegóły
4471/2010 anulowania skierowania nr UD-VI-WZL-RL-DST-7141-676-1-09 z dnia 02.11.2009 r. wydanego na rzecz Pani Barbary Groszek zam. ... do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego ... 03-02-2010 Szczegóły
4472/2010 w sprawie anulowania skierowania nr UD-VI-WZL-RL-DST-7141-677-1-09 z dnia 02.11.2009 r. wydanego na rzecz Pani Bożeny Barcz zam. ... do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego ... 03-02-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe