Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Praga-Południe > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
4516/2010 anulowania skierowania nr UD-VI-WZL-RL-DST-7141-315-2-09 z dnia 17.06.2009 r. wydanego na rzecz Państwa Izabeli i Tomasza Bochniak zam. … do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego … 17-02-2010 Szczegóły
4515/2010 anulowania skierowania nr WZL.I.DS.71470-1726-242-4544-05 z dnia 18.04.2005 r. wydanego na rzecz Pani Agnieszki Zuzak zam. … do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego ... 17-02-2010 Szczegóły
4514/2010 zmiany umowy najmu nr 505/2000 z dnia 14.07.2002 r. na lokal użytkowy U-2 o powierzchni całkowitej 19,80 m2 przy ulicy Zwycięzców 13, zawartej z Panią Haliną Leśniak 17-02-2010 Szczegóły
4513/2010 wyrażenia zgody na odstąpienie Pana Marcina Skalskiego od umowy najmu nr 73/2009 z dnia 20.07.2009r. na lokal użytkowy U-1 przy ul. Żółkiewskiego 4 najmowany przez Pana Marcina Skalskiego i Pana Wiesława Skalskiego 17-02-2010 Szczegóły
4512/2010 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na garaż G-1 przy ul. Zapałczanej 3 o powierzchni 13,17 m2 z Panem Wiesławem Domańskim na okres 3 lat oraz zatwierdzenie wynegocjowanej stawki czynszu 17-02-2010 Szczegóły
4511/2010 przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Praga Południe, w tym przeznaczenia lokali użytkowych: U-1 przy ul. Grochowskiej 258/260, U-5 przy ul. Grochowskiej 302, U-3 przy ul. Igańskiej 2, U-1 przy ul. Paca 39, U-1 przy ul. Wiatracznej 2, U-2 przy ul. Targowej 3 bez konieczności spłaty zadłużenia po poprzednich najemcach 17-02-2010 Szczegóły
4510/2010 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 01.03.2010 r. umowy najmu nr 374/99 z dnia 17.09.1999r. na lokal użytkowy U-1 przy ul. Berezyńskiej 32, którego najemcą jest Pani Marta Bogucka 17-02-2010 Szczegóły
4509/2010 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 01.03.2010 r. umowy najmu z dnia 22.07.1993r. na lokal użytkowy U-1 przy ul. Zwycięzców 35, którego najemcą jest Pan Zbigniew Moneta 17-02-2010 Szczegóły
4508/2010 wykupu lokalu ... przez Pana Mieczysława Giedrowicz 17-02-2010 Szczegóły
4507/2010 wykupu lokalu ... przez Państwa Małgorzatę i Ryszarda Wojtyś 17-02-2010 Szczegóły
4506/2010 wykupu lokalu … przez Państwa Martę i Tadeusza Smolińskich 17-02-2010 Szczegóły
4505/2010 wykupu lokalu ... przez Państwa Martę i Tadeusza Smolińskich 17-02-2010 Szczegóły
4504/2010 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2010 roku 17-02-2010 Szczegóły
4503/2010 przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2010 r. 10-02-2010 Szczegóły
4502/2010 wykupu lokalu ... przez Państwa Celinę i Edwarda Pawlickich 10-02-2010 Szczegóły
4501/2010 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu … z Panią Jadwigą Markiewicz 10-02-2010 Szczegóły
4500/2010 skierowania do zawarcia umów najmu lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy osób umieszczonych na liście nr 8 10-02-2010 Szczegóły
4499/2010 zatwierdzenia listy dodatkowej nr 1 na rok 2010 r. osób zakwalifikowanych do zamiany lokali między stronami 10-02-2010 Szczegóły
4498/2010 sporządzenia wykazu nr 1/2010 lokali mieszkalnych nr 4,5 stanowiących własność m. st. Warszawy położonych w budynku przy ul. Berezyńskiej 31, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu i przedstawienia go pod obrady Rady Dzielnicy Praga Południe w celu zaopiniowania 10-02-2010 Szczegóły
4497/2010 skargi Pani Janiny Strzelec, zam... 10-02-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe