Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1260/09 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym załącznika Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2009r. 29-07-2009 Szczegóły
1259/09 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st.Warszawy na 2009 r. 29-07-2009 Szczegóły
1258/09 udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego 0,018250 części nieruchomości gruntowej przynależnej do lokalu nr (…) usytuowanego w budynku przy ul. (…) 29-07-2009 Szczegóły
1257/09 udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego 1/6 części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (…) 29-07-2009 Szczegóły
1256/09 udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego 4/6 części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (…) 29-07-2009 Szczegóły
1255/09 udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego 0,004057 części nieruchomości gruntowej przynależnej do lokalu nr(…) usytuowanego w budynku przy ul. (…) 29-07-2009 Szczegóły
1254/09 udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego 0,007112 części nieruchomości gruntowej przynależnej do lokalu nr (…) usytuowanego w budynku przy ul. (…) 29-07-2009 Szczegóły
1253/09 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie drzew na nieruchomości położonej przy ul.Dąbrowskiego 84 29-07-2009 Szczegóły
1252/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 29-07-2009 Szczegóły
1251/09 zawarcia kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy nr 44 przy ulicy Belwederskiej 13 z Panem Pawłem Zadrożnym 29-07-2009 Szczegóły
1250/09 zawarcia kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy nr 119 przy ulicy Iwickiej 47A z Panem Zbigniewem Bogatko 29-07-2009 Szczegóły
1249/09 zawarcia kolejnej umowy najmu z Panem Dawidem Nestorukiem na lokal użytkowy nr U-1 przy ulicy Chełmskiej 42/44 29-07-2009 Szczegóły
1248/09 uchylenia uchwały Nr 801/2008 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2008 r. w części dotyczącej skierowania Państwa Agnieszki i Jacka Munik zam. przy ulicy (...) do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (…) 29-07-2009 Szczegóły
1247/09 uchylenia uchwały Nr 1035/09 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 22 kwietnia 2009 r. w części dotyczącej skierowania Pana Andrzeja Jarosza zam. przy ulicy (...) do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (…) 29-07-2009 Szczegóły
1246/09 uchylenia uchwały Nr 1143/09 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2009 r. w części dotyczącej skierowania Państwa Wiesławy i Jacka Zielińskich zam. przy (...) do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr (…) 29-07-2009 Szczegóły
1245/09 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego i socjalnego 29-07-2009 Szczegóły
1244/09 informacji o potwierdzeniach uprawnień i skierowaniach do najmu lokali 29-07-2009 Szczegóły
1243/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów określających szczegółowe warunki przebudowy dróg spowodowanych inwestycjami niedrogowymi 29-07-2009 Szczegóły
1242/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów w pasach drogowych dróg gminnych. 29-07-2009 Szczegóły
1241/09 przyjęcia projektu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy 29-07-2009 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe