Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
369/2019 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045 27-02-2019 Szczegóły
368/2019 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok 28-02-2019 Szczegóły
367/2019 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok 27-02-2019 Szczegóły
366/2019 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok 27-02-2019 Szczegóły
365/2019 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok 27-02-2019 Szczegóły
364/2019 wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury „KADR” za 2018 rok 27-02-2019 Szczegóły
363/2019 akceptacji wysokości kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego na trasie dom-szkoła-dom w roku szkolnym 2018/2019 27-02-2019 Szczegóły
362/2019 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2019 roku 27-02-2019 Szczegóły
361/2019 zmiany w składzie mokotowskiego Dzielnicowego Centrum Integracji 27-02-2019 Szczegóły
360/2019 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie, ul. Zakrzewska 24 27-02-2019 Szczegóły
359/2019 przekazania lokalu mieszkalnego do jednorazowego zadysponowania przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy 27-02-2019 Szczegóły
356/2019 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 27-02-2019 Szczegóły
355/2019 wykreślenia lokalu z ewidencji lokali socjalnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 27-02-2019 Szczegóły
354/2019 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na garaż nr (...) usytuowany w budynku wielolokalowym przy ul. (...) z Panem (...), z przeznaczeniem na parkowanie samochodu 27-02-2019 Szczegóły
353/2019 przeznaczenia garażu nr 1 usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. J. Gagarina 35 do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 27-02-2019 Szczegóły
352/2019 przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych garaży usytuowanych przy ul. Samochodowej 3 27-02-2019 Szczegóły
351/2019 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego nr (...) przy ulicy (...) wynajmowanego przez Pana (...) 27-02-2019 Szczegóły
350/2019 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego nr 1A przy ulicy Dolnej 21 wynajmowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 27-02-2019 Szczegóły
349/2019 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego nr 12/12a w budynku przy ul. Puławskiej 20 i L. Narbutta 2 wynajmowanego przez ,,MONIKA 1973” Sp. z o.o. 27-02-2019 Szczegóły
348/2019 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego nr (...) przy ulicy (...), wynajmowanego przez Pana (...) 27-02-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe