Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6400/2018 w sprawie skierowania do zawarcia umów najmu tymczasowych pomieszczeń 18-07-2018 Szczegóły
6399/2018 w sprawie skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 18-07-2018 Szczegóły
6398/2018 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych 18-07-2018 Szczegóły
6397/2018 w sprawie wykreślenia lokalu z ewidencji lokali socjalnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 18-07-2018 Szczegóły
6396/2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu nr (…) usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. (…) 18-07-2018 Szczegóły
6395/2018 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia i rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu stanowiska postojowego nr (…) usytuowanego w hali garażowej przy ul. (…) wynajmowanego na rzecz Pana M. L. 18-07-2018 Szczegóły
6394/2018 w sprawie przeznaczenia garażu nr 59 (II etap) usytuowanego w budynku przy ul. Samochodowej 3 do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 18-07-2018 Szczegóły
6393/2018 w sprawie przeznaczenia garażu nr (…) usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. (…) do najmu na rzecz dotychczasowego podmiotu na okres do 3 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 18-07-2018 Szczegóły
6392/2018 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych i stanowisk postojowych w halach garażowych w budynkach wielolokalowych) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 5 lat, wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz na obniżenie wysokości kaucji zabezpieczających 18-07-2018 Szczegóły
6391/2018 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu 18-07-2018 Szczegóły
6390/2018 w sprawie zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 18-07-2018 Szczegóły
6389/2018 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 18-07-2018 Szczegóły
6388/2018 w sprawie przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 18-07-2018 Szczegóły
6401/2018 w sprawie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych 18-07-2018 Szczegóły
6387/2018 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 (w części dotyczącej placówek oświatowo-wychowawczych) 11-07-2018 Szczegóły
6386/2018 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 (w części dotyczącej wydatków na projekty i programy dofinansowane ze środków pochodzących z UE) 11-07-2018 Szczegóły
6385/2018 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. 11-07-2018 Szczegóły
6384/2018 akceptacji wysokości kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na trasie dom-szkoła-dom w roku szkolnym 2018/2019 11-07-2018 Szczegóły
6383/2018 zaopiniowania wykonania prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Puławskiej 134 wraz ze związanym z nim udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu 11-07-2018 Szczegóły
6382/2018 przedłożenia do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie przedłużenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w (...) przy ul. (...) 11-07-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe