Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6441/2018 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 roku 25-07-2018 Szczegóły
6440/2018 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego nr 41 przy ulicy Puławskiej 71 wynajmowanego przez INITIALI Sp. z o. o. 25-07-2018 Szczegóły
6439/2018 przeniesienia środków finansowych w planie finansowym na 2018 r. pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi (wniosek nr 24) 25-07-2018 Szczegóły
6438/2018 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” na usunięcie drzew i krzewu na nieruchomościach położonych przy ul. Czerniakowskiej 25-07-2018 Szczegóły
6437/2018 udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej Os Domaniewska II 50 % bonifikaty w opłatach rocznych za lata 2017-2018 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 25-07-2018 Szczegóły
6436/2018 rozpoznania wniosku Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka o zwrot połowy wniesionych opłat za lata 2015-2017 z tytułu użytkowania wieczystego 109 nieruchomości gruntowych opisanych w załączniku oraz stosowania 50 % obniżki, wynikającej z umów o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste, w opłatach rocznych przedmiotowych nieruchomości, począwszy od dnia 01.01.2018 r. 25-07-2018 Szczegóły
6435/2018 odmowy udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów z uwagi na nieuzupełnienie wniosków osób fizycznych 25-07-2018 Szczegóły
6434/2018 odmowy 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-07-2018 Szczegóły
6433/2018 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-07-2018 Szczegóły
6432/2018 wniosku o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018r. z tytułu użytkowania wieczystego 0,016916 części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (…) w (…), związanej z własnością lokalu nr (…) 25-07-2018 Szczegóły
6431/2018 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali socjalnych 25-07-2018 Szczegóły
6430/2018 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 25-07-2018 Szczegóły
6429/2018 wydzielenia lokali socjalnych 25-07-2018 Szczegóły
6428/2018 częściowego uchylenia uchwały Nr 5894/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 25-07-2018 Szczegóły
6427/2018 wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia i rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu nr (…) usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. (…) 25-07-2018 Szczegóły
6426/2018 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu stanowiska postojowego nr (…) usytuowanego w garażu dwustanowiskowym w budynku wielolokalowym przy ul. (…) 25-07-2018 Szczegóły
6425/2018 wynajęcia lokalu użytkowego nr 37 usytuowanego na poddaszu budynku wielolokalowego przy ulicy Podchorążych 16 na rzecz VERSUS Sp. z o. o. z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem usług z zakresu: doradztwa prawnego i finansowego, usług detektywistycznych, pośrednictwa handlowego 25-07-2018 Szczegóły
6424/2018 ponownego wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr (…) przy ulicy (…) z dotychczasowym podmiotem 25-07-2018 Szczegóły
6423/2018 przeznaczenia do najmu lokalu nr (…) przy ul. (…) na okres do 3 lat i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą 25-07-2018 Szczegóły
6422/2018 przeznaczenia do najmu lokalu nr (…) przy ul. (…) na okres do 3 lat i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą 25-07-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe