Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6199/2018 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 05-06-2018 Szczegóły
6198/2018 wstrzymania wykonania uchwały Rady Osiedla Służewiec Południowy jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Osiedla Służewiec Południowy jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 05-06-2018 Szczegóły
6209/2018 zaopiniowania wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Klarysewskiej 06-06-2018 Szczegóły
6208/2018 przeniesienia środków finansowych w planie finansowym na 2018 r. pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi (wniosek nr 15) 06-06-2018 Szczegóły
6207/2018 wyrażenia zgody na zawarcie z Veolia Energia Warszawa S.A. umowy udostępnienia gruntu pod inwestycję liniową na terenie objętym roszczeniami położonym przy ul. W. Pytlasińskiego, Dolnej i Konduktorskiej 06-06-2018 Szczegóły
6206/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Veolia Energia Warszawa S.A. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul. Konduktorskiej, W. Pytlasińskiego i Dolnej 06-06-2018 Szczegóły
6205/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką innogy Stoen Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową w rejonie: Al.Niepodległości/ ul.F.Wężyka/ul.J.P.Woronicza 06-06-2018 Szczegóły
6204/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką innogy Stoen Operator Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy al.Niepodległości 06-06-2018 Szczegóły
6203/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką innogy STOEN OPERATOR umowy udostępnienia nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej pod inwestycję liniową 06-06-2018 Szczegóły
6202/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką innogy Stoen Operator Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Augustówka 06-06-2018 Szczegóły
6201/2018 zmiany stawki procentowej opłaty rocznej od 01.01.2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. nr 82/2 w obr. 1-02-06, opisanej w księdze wieczystej KW Nr (...), położonej przy ul. J.P. Woronicza 32 06-06-2018 Szczegóły
6200/2018 zwrotu franszyzy redukcyjnej z tytułu szkody komunikacyjnej zaistniałej na ul. Rostafińskich w Warszawie 06-06-2018 Szczegóły
6212/2018 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 11-06-2018 Szczegóły
6211/2018 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 11-06-2018 Szczegóły
6210/2018 uchylenia uchwały nr 6199/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 11-06-2018 Szczegóły
6251/2018 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. 13-06-2018 Szczegóły
6250/2018 zaopiniowania wykonania prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Gagarina 13-06-2018 Szczegóły
6249/2018 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. 13-06-2018 Szczegóły
6248/2018 przeniesienia środków finansowych w planie finansowym na 2018 r. pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi (wniosek nr 16) 13-06-2018 Szczegóły
6247/2018 wskazania członków komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej w Warszawie, ul. Okrężna 80 13-06-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe