Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6254/2018 wynajęcia lokalu użytkowego nr (...) usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. (...) na rzecz Pana P. M. z przeznaczeniem na serwis rowerowy ze sprzedażą części rowerowych oraz usługi związane z serwisem sprzętu sportowego (sporty zimowe) 20-06-2018 Szczegóły
6253/2018 przeznaczenia lokali użytkowych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu 20-06-2018 Szczegóły
6252/2018 uchylenia Uchwały nr 6147/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu nr (...) usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. (...) 20-06-2018 Szczegóły
6270/2018 zakwalifikowania do najmu lokalu mieszkalnego 20-06-2018 Szczegóły
6269/2018 rozpatrzenia wniosków o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych 20-06-2018 Szczegóły
6251/2018 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. 13-06-2018 Szczegóły
6250/2018 zaopiniowania wykonania prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Gagarina 13-06-2018 Szczegóły
6249/2018 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. 13-06-2018 Szczegóły
6248/2018 przeniesienia środków finansowych w planie finansowym na 2018 r. pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi (wniosek nr 16) 13-06-2018 Szczegóły
6247/2018 wskazania członków komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej w Warszawie, ul. Okrężna 80 13-06-2018 Szczegóły
6246/2018 przyznania nauczycielom i dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych nagród Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 13-06-2018 Szczegóły
6245/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Zawrat 13-06-2018 Szczegóły
6244/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką innogy STOEN OPERATOR umowy udostępnienia nieruchomości przy ul. Woronicza pod inwestycję liniową 13-06-2018 Szczegóły
6243/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką innogy STOEN OPERATOR umowy udostępnienia nieruchomości przy ul. Kwiatowej pod inwestycję liniową 13-06-2018 Szczegóły
6242/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. umowy udostępnienia nieruchomości przy ul. Bełskiej pod inwestycję liniową 13-06-2018 Szczegóły
6241/2018 wyrażenia zgody na zawarcie z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowy udostępnienia gruntu pod inwestycję liniową na terenie objętym roszczeniami położonym przy ul.Gołkowskiej 13-06-2018 Szczegóły
6240/2018 zmieniająca Uchwałę nr 6056/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Spółką Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycje liniową przy ul. Ananasowej 13-06-2018 Szczegóły
6239/2018 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej położonej w (...) przy ul. (...), przynależnej do lokalu mieszkalnego nr (...) 13-06-2018 Szczegóły
6238/2018 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r, z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej przynależnej do lokalu mieszkalnego nr (...) w budynku położonym przy ul. (...) 13-06-2018 Szczegóły
6237/2018 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r, z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej przynależnej do lokalu mieszkalnego nr (...) w budynku położonym przy ul. (...) 13-06-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe