Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6276/2018 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki umownej obciążającej nieruchomość lokalową stanowiącą lokal użytkowy nr (...) w budynku przy ul. (...) 20-06-2018 Szczegóły
6275/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Mokotów Business & Airport Hotel Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul. Konstruktorskiej 20-06-2018 Szczegóły
6274/2018 wyrażenia zgody na zawarcie z Orange Polska S.A. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową realizowaną na gruncie położonym przy ul.Orzyckiej 20-06-2018 Szczegóły
6273/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Veolia Energia Warszawa S.A. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Augustówka 20-06-2018 Szczegóły
6272/2018 zmiany z 3% na 1% stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej, przynależnej do lokalu mieszkalnego nr (...), usytuowanego w budynku przy ul. (...) 20-06-2018 Szczegóły
6271/2018 wypłaty kwoty franszyzy redukcyjnej związanej ze zlikwidowaną przez PZU szkodą nr PL2018040302817 20-06-2018 Szczegóły
6268/2018 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 20-06-2018 Szczegóły
6267/2018 wydzielenia lokalu socjalnego 20-06-2018 Szczegóły
6266/2018 przekazania Komisji Mieszkaniowej informacji o wydanych skierowaniach do zawarcia umów najmu lokali 20-06-2018 Szczegóły
6265/2018 częściowego uchylenia uchwały nr 5979/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali socjalnych 20-06-2018 Szczegóły
6264/2018 częściowego uchylenia uchwały Nr 5430/2017 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 20-06-2018 Szczegóły
6263/2018 częściowego uchylenia uchwały Nr 4990/2017 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie skierowania do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych 20-06-2018 Szczegóły
6262/2018 wyrażenia zgody na dopisanie Pani K. P. do umowy najmu na garaż nr (...) przy ul. (...) wynajmowany na rzecz Pana H. P. 20-06-2018 Szczegóły
6261/2018 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy i zawarcie aneksu do umowy najmu z dnia 03.08.1998 roku na garaż nr (...) usytuowany w zespole garaży przy ul. (...) z Panem M. M. z przeznaczeniem na parkowanie samochodu osobowego 20-06-2018 Szczegóły
6260/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na stanowisko postojowe nr (...) usytuowane w hali garażowej przy ul. (...) z Panem P. K., z przeznaczeniem na parkowanie samochodu 20-06-2018 Szczegóły
6259/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na boks motocyklowy nr (...) usytuowany w budynku wielolokalowym przy ul. (...) z Panem M. W., z przeznaczeniem na przechowywanie motocykla i rowerów 20-06-2018 Szczegóły
6258/2018 przeznaczenia garażu nr 19 usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. Kazimierzowskiej 23X do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 20-06-2018 Szczegóły
6257/2018 przeznaczenia lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych i stanowisk postojowych w halach garażowych w budynkach wielolokalowych) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 5 lat, wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz na obniżenie wysokości kaucji zabezpieczających 20-06-2018 Szczegóły
6256/2018 przeznaczenia lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych i stanowisk postojowych w halach garażowych w budynkach wielolokalowych) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat, wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz na obniżenie wysokości kaucji zabezpieczających 20-06-2018 Szczegóły
6255/2018 wyrażenia zgody na zmianę rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym nr 32 przy ulicy Puławskiej 48 wynajmowanym przez KAWIARNIĘ RELAKS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. sprzedaż odzieży sportowej, rowerów, części do rowerów, akcesoriów sportowych, drobnych napraw rowerów, bufet gastronomiczny na bufet gastronomiczny 20-06-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe