Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6316/2018 wprowadzenia zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy, dla których organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa 27-06-2018 Szczegóły
6315/2018 zmiany w planie remontów i konserwacji w placówkach oświatowo –wychowawczych na 2018 rok 27-06-2018 Szczegóły
6314/2018 przeniesienia środków finansowych w planie finansowym na 2018 r. pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi (wniosek nr 19) 27-06-2018 Szczegóły
6313/2018 zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok nadzorowanych przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 27-06-2018 Szczegóły
6312/2018 wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego aneksu nr 2 do umowy udostepnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Stępińskiej zmieniającego inwestora z OMIG S.A. na OMIG Sielecka Sp. z o.o. 27-06-2018 Szczegóły
6311/2018 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2017 r. z tytułu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (...), związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego nr (...) 27-06-2018 Szczegóły
6310/2018 udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej Spożywca 50 % bonifikaty w opłatach rocznych za lata 2013-2018 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 27-06-2018 Szczegóły
6309/2018 odmowy udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z uwagi na złożone po ustawowym terminie, tj. 01.03.2018 r. wnioski osób fizycznych 27-06-2018 Szczegóły
6308/2018 odmowy udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 27-06-2018 Szczegóły
6307/2018 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 27-06-2018 Szczegóły
6306/2018 50% bonifikaty w dotychczasowej opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 27-06-2018 Szczegóły
6305/2018 odpowiedzi na skargę Pana G. P. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 27-06-2018 Szczegóły
6303/2018 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali socjalnych 27-06-2018 Szczegóły
6302/2018 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 27-06-2018 Szczegóły
6301/2018 wydzielenia lokali socjalnych 27-06-2018 Szczegóły
6300/2018 wykreślenia pomieszczenia z ewidencji zasobu pomieszczeń tymczasowych 27-06-2018 Szczegóły
6299/2018 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy i zawarcie aneksu do umowy najmu z dnia 20.09.1972 roku na garaż nr (...) usytuowany w zespole garaży przy ul. (...) z Panem J. K. z przeznaczeniem na parkowanie samochodu osobowego 27-06-2018 Szczegóły
6298/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na boks motocyklowy nr (...) usytuowany w budynku wielolokalowym przy ul. (...) z Panią K. M., z przeznaczeniem na przechowywanie rowerów 27-06-2018 Szczegóły
6297/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na garaż nr (...) usytuowany w budynku wielolokalowym przy ul. (...) z Panem P. C., z przeznaczeniem na parkowanie motocykla 27-06-2018 Szczegóły
6296/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na garaż nr (...) usytuowany w budynku wielolokalowym przy (...) z Panią A. G., z przeznaczeniem na parkowanie samochodu 27-06-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe