Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6065/2018 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2018 roku 25-04-2018 Szczegóły
6064/2018 zaopiniowania wykonania prawa pierwokupu udziałów w nieruchomościach położonych przy ul. Olesińskiej 25-04-2018 Szczegóły
6063/2018 zaopiniowania wykonania prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Tenisowej 8 wraz ze związanym z nim udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu 25-04-2018 Szczegóły
6062/2018 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 25-04-2018 Szczegóły
6061/2018 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 (w części dotyczącej placówek oświatowo-wychowawczych) 25-04-2018 Szczegóły
6060/2018 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 25-04-2018 Szczegóły
6059/2018 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. 25-04-2018 Szczegóły
6058/2018 przeniesienia środków finansowych w planie finansowym na 2018 r. pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi (wniosek nr 10) 25-04-2018 Szczegóły
6057/2018 powierzenia Pani Edycie Korytkowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Zwierzyniecka 10 25-04-2018 Szczegóły
6056/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. umowy udostępnienia nieruchomości przy ul. Ananasowej pod inwestycję liniową 25-04-2018 Szczegóły
6055/2018 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. umowy udostępnienia nieruchomości przy ul. Ananasowej pod inwestycję liniową 25-04-2018 Szczegóły
6054/2018 wyrażenia zgody na zawarcie z innogy Stoen Operator sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową realizowaną na gruncie położonym przy ul.Bluszczańskiej 25-04-2018 Szczegóły
6053/2018 zmiany od dnia 1 stycznia 2019 r. z 3% na 1% stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, uregulowanej w księdze wieczystej nr (...), stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...) w obrębie (...), położonej w (...) przy (...) 25-04-2018 Szczegóły
6052/2018 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r, z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej przynależnej do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) 25-04-2018 Szczegóły
6051/2018 50% bonifikaty w dotychczasowej opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-04-2018 Szczegóły
6050/2018 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-04-2018 Szczegóły
6048/2018 rozpatrzenia wniosków o zamianę lokali mieszkalnych 25-04-2018 Szczegóły
6046/2018 rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych 25-04-2018 Szczegóły
6044/2018 skierowania do zawarcia umów najmu tymczasowych pomieszczeń 25-04-2018 Szczegóły
6043/2018 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali socjalnych 25-04-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe