Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
4943/2017 przeniesienia środków finansowych w planie finansowym na 2017 r. pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi (wniosek nr 13) 31-08-2017 Szczegóły
4942/2017 przeniesienia środków finansowych w planie finansowym na 2017 r. pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi (wniosek nr 12) 31-08-2017 Szczegóły
4941/2017 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2045 ( w części dotyczącej wydatków na projekty i programy dofinansowane ze środków pochodzących z UE) 30-08-2017 Szczegóły
4940/2017 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. 30-08-2017 Szczegóły
4939/2017 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. 30-08-2017 Szczegóły
4938/2017 przeniesienia środków finansowych w planie finansowym na 2017 r. pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi (wniosek nr 11) 30-08-2017 Szczegóły
4937/2017 wskazania członków komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych przedszkoli i placówek oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 30-08-2017 Szczegóły
4936/2017 wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną przy ul. (...) na cele budowlane przez Państwa E. i B. K. 30-08-2017 Szczegóły
4935/2017 wyrażenia zgody na zawarcie z K. i A. O. umowy dzierżawy na grunt położony przy ul. (...) wraz z wyrażeniem zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 30-08-2017 Szczegóły
4934/2017 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Veolia Energia Warszawa S.A. na usunięcie drzewa i krzewów na nieruchomości położonej przy ul. L. Narbutta 55/57 30-08-2017 Szczegóły
4933/2017 wyrażenia zgody na zawarcie z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.A.Grottgera, ul.Belwederskiej 30-08-2017 Szczegóły
4932/2017 wyrażenia zgody na zawarcie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Mokotów” umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową w pasie drogi wewnętrznej ul. S.Bryły 30-08-2017 Szczegóły
4931/2017 wyrażenia zgody na zawarcie ze Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. i Park Development Properties sp. z o.o.-Town sp. k. oraz Orange Polska S.A. aneksu do umowy udostępnienia nieruchomości położonej przy ul.Pory pod realizację inwestycji liniowej 30-08-2017 Szczegóły
4930/2017 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w (...) przy ul. (...) 30-08-2017 Szczegóły
4929/2017 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w (...) przy ul. (...) 30-08-2017 Szczegóły
4928/2017 opinii do wniosku o uznanie za pomnik przyrody 30-08-2017 Szczegóły
4927/2017 skierowania do zawarcia umów najmu tymczasowych pomieszczeń 30-08-2017 Szczegóły
4926/2017 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali socjalnych w ramach realizacji wyroku eksmisyjnego 30-08-2017 Szczegóły
4925/2017 wydzielenia tymczasowych pomieszczeń 30-08-2017 Szczegóły
4924/2017 wydzielenia lokali socjalnych 30-08-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe