Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
5411/2017 zmiany uchwały nr 5351/2017 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na rok 2019 oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na 2019 rok w Dzielnicy Mokotów 29-11-2017 Szczegóły
5410/2017 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. 29-11-2017 Szczegóły
5409/2017 wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną przy ul.Domaniewskiej na cele budowlane przez Domaniewska Prestige PM sp. z o.o. sp.k. 29-11-2017 Szczegóły
5408/2017 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. 29-11-2017 Szczegóły
5407/2017 przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych na 2018 r. dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorowi DBFO – Mokotów m.st. Warszawy. (wniosek nr 22) 29-11-2017 Szczegóły
5406/2017 przeniesienia środków finansowych w planie finansowym na 2017 r. pomiędzy przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi (wniosek nr 21) 29-11-2017 Szczegóły
5405/2017 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 44 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, w Dzielnicy Mokotów przy Al. Niepodległości 132/136 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-11-2017 Szczegóły
5404/2017 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o .umowy udostępnienia gruntu pod inwestycję liniową na terenie objętym roszczeniami położonym przy ul. Samochodowej/Domaniewskiej 29-11-2017 Szczegóły
5403/2017 wyrażenia zgody na zawarcie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul. Tynieckiej 29-11-2017 Szczegóły
5402/2017 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Rogowski Development Nova Sp. z o.o. Dwójka Sp. kom. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul. Potoki 29-11-2017 Szczegóły
5401/2017 ustalenia od dnia 01.01.2018 r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 29-11-2017 Szczegóły
5400/2017 wniosku użytkownika wieczystego o zmianę stawki procentowej z 3% na 1% w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul (...) 29-11-2017 Szczegóły
5399/2017 zmiany od dnia 01.01.2018 r. stawki procentowej z 1% na 3% opłaty rocznej z tytułu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w (...) przy ul. (...), związanego z odrębną własnością lokali nr (...) i (...) 29-11-2017 Szczegóły
5398/2017 zmiany od dnia 01.01.2018 r. stawki procentowej z 1% na 3% opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w (...) przy ul. (...) 29-11-2017 Szczegóły
5397/2017 wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Służewiec zawartego w wezwaniu do zapłaty, o: zwrot kwoty stanowiącej sumę 1/2 części opłat rocznych uiszczonych w 2017 r. za użytkowanie wieczyste czterech nieruchomości gruntowych, opisanych w księgach wieczystych nr (...), (...), (...) i (...) wraz z odsetkami oraz stosowanie 50% obniżki w opłatach rocznych z w/w tytułu dla przedmiotowych nieruchomości 29-11-2017 Szczegóły
5396/2017 rozpoznania wniosku o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2017 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. (...), przynależnej do lokalu mieszkalnego nr (...) 29-11-2017 Szczegóły
5395/2017 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2017 r. z tytułu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w (...) przy ul. (...), związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego nr (...) 29-11-2017 Szczegóły
5394/2017 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali socjalnych w ramach realizacji wyroku eksmisyjnego 29-11-2017 Szczegóły
5393/2017 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych 29-11-2017 Szczegóły
5392/2017 wydzielenia lokali socjalnych 29-11-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe