Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3452/2016 zmiany Uchwały Nr 3420/2016 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych i stanowisk postojowych w halach garażowych w budynkach wielolokalowych) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat, wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz na obniżenie wysokości kaucji zabezpieczających 19-10-2016 Szczegóły
3451/2016 powierzenia w zarząd Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy działki ewidencyjnej nr 22/1 z obrębu 146505_8.0705, położonej w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 19-10-2016 Szczegóły
3450/2016 powierzenia w zarząd Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy działki ewidencyjnej nr 25/2 z obrębu 146505_8.0208, położonej w Warszawie przy ul. Puławskiej 19-10-2016 Szczegóły
3449/2016 odszkodowania za szkodę komunikacyjną powstałą na ul. Bluszczańskiej na wysokości posesji nr 76 i 78 w Warszawie 19-10-2016 Szczegóły
3448/2016 zmieniająca Uchwałę Nr 2692/2016 Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Antoniewskiej z przeznaczeniem na drogę dojazdową 19-10-2016 Szczegóły
3447/2016 zmiany Uchwały Nr 4915/2013 Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z dnia 13.11. 2013 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Spalskiej z przeznaczeniem na drogę dojazdową 19-10-2016 Szczegóły
3446/2016 zlecenia promocji Międzynarodowego Turnieju w Akrobatyce Sportowej o Puchar „Warsa i Sawy” 19-10-2016 Szczegóły
3445/2016 przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących kwestii odśnieżania zimowego ulic bez użycia środków zwalczających śliskość oraz planowanego wprowadzenia stref ograniczenia prędkości na Sadybie Oficerskiej 19-10-2016 Szczegóły
3444/2016 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w projekcie załącznika Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. 17-10-2016 Szczegóły
3443/2016 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w projekcie załącznika Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. 17-10-2016 Szczegóły
3442/2016 powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 12-10-2016 Szczegóły
3441/2016 zaakceptowania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok /wniosek nr 17/ 12-10-2016 Szczegóły
3440/2016 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. L. Idzikowskiego 30 12-10-2016 Szczegóły
3439/2016 rozpoznania wniosku użytkownika wieczystego o zmianę stawki procentowej z 3% na 1% w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (...) 12-10-2016 Szczegóły
3438/2016 zmiany stawki procentowej opłaty rocznej od 01.01.2017 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. nr (...) w obrębie (...), opisanej w KW nr (...), przynależnej do lokali mieszkalnych nr (...), nr (...). położonej przy ul. (...) w (...). 12-10-2016 Szczegóły
3437/2016 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2016 r. z tytułu użytkowania wieczystego 0,008610 części nieruchomości gruntowej położonej przy (...), przynależnej lokalu mieszkalnego nr (...) 12-10-2016 Szczegóły
3436/2016 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej dla Veolia Energia Warszawa S.A. na usunięcie krzewów na nieruchomości stanowiącej pas drogowy ul.Smetany 12-10-2016 Szczegóły
3435/2016 wyrażenia zgody na zawarcie z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. umowy udostępnienia pod inwestycję liniową nieruchomości położonej przy ul.Puławskiej róg ul.Woronicza 12-10-2016 Szczegóły
3434/2016 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 12-10-2016 Szczegóły
3433/2016 skierowania do zawarcia umowy najmu osób oczekujących na najem lokalu socjalnego w ramach realizacji wyroku eksmisyjnego 12-10-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe