Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3491/2016 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu z Panem Z. M. na garaż nr (...) usytuowany przy (...) 26-10-2016 Szczegóły
3490/2016 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na garaż nr (...) położony przy ul. (...) z Panią E. R. z przeznaczeniem na parkowanie samochodu osobowego 26-10-2016 Szczegóły
3489/2016 przeznaczenia garażu nr (...) usytuowanego w budynku wielolokalowym tj. zespole garaży przy ul. (...) do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat oraz zmianę najemcy i wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z Panią E. M.-J. 26-10-2016 Szczegóły
3488/2016 przeznaczenia lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych i stanowisk postojowych w halach garażowych w budynkach wielolokalowych) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat, wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz na obniżenie wysokości kaucji zabezpieczających 26-10-2016 Szczegóły
3487/2016 przeznaczenia lokali użytkowych (garaży i stanowisk postojowych w halach garażowych w budynkach wielolokalowych) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu 26-10-2016 Szczegóły
3486/2016 wyrażenia zgody na zmianę profilu działalności: z pracowni twórczej na usługi w zakresie reżyserii dźwięku, przez Pana R. M. i na zawarcie aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego nr (...) położonego w (...) w budynku wielolokalowym przy ul. (...) 26-10-2016 Szczegóły
3485/2016 przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego nr 30 przy ul. A.J. Madalińskiego 50/52 na okres do 3 lat i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą 26-10-2016 Szczegóły
3484/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego nr (...) usytuowanego w suterenie budynku wielolokalowego przy ul. (...) na rzecz Pana W. W. z przeznaczeniem na pracownię malarską 26-10-2016 Szczegóły
3483/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego nr (...) usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. (...) na rzecz Pana B. L. i Pana C. D. prowadzących działalność gospodarczą jako (...) Spółka cywilna z przeznaczeniem na gastronomię 26-10-2016 Szczegóły
3482/2016 przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych 26-10-2016 Szczegóły
3481/2016 wyrażenia zgody na przebudowę ulicy Piaseczyńskiej 26-10-2016 Szczegóły
3500/2016 zakwalifikowania do najmu lokali mieszkalnych na czas trwania stosunku pracy funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji lub Komendzie Rejonowej Policji m.st. Warszawy 26-10-2016 Szczegóły
3480/2016 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. 19-10-2016 Szczegóły
3479/2016 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. 19-10-2016 Szczegóły
3478/2016 przekazania środków finansowych dyrektorowi Przedszkola nr 344 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat za kurs doskonalący nauczyciela 19-10-2016 Szczegóły
3477/2016 zaakceptowania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok /wniosek nr 18/ 19-10-2016 Szczegóły
3476/2016 zmian w planie remontów i konserwacji w placówkach oświatowo –wychowawczych na 2016 rok 19-10-2016 Szczegóły
3475/2016 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w (...) przy ul. (...) 19-10-2016 Szczegóły
3474/2016 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w (...) przy ul. (...) 19-10-2016 Szczegóły
3473/2016 rozpoznania wniosku użytkownika wieczystego o zmianę stawki procentowej z 3% na 1% w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 0,011 części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (...), przynależnej do lokalu nr (...) 19-10-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe