Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6620/2014 zatwierdzenia aneksów nr 1 do arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015 w mokotowskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 29-09-2014 Szczegóły
6619/2014 ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 7 usytuowanego w budynku przy al. Niepodległości 161 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 30.06.2098 r. ułamkowej części gruntu 24-09-2014 Szczegóły
6618/2014 ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 30.12.2102 r. ułamkowej części gruntu 24-09-2014 Szczegóły
6617/2014 przeznaczenia lokali użytkowych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu 24-09-2014 Szczegóły
6616/2014 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2014 r. 24-09-2014 Szczegóły
6615/2014 Rozpoznanie wniosku o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2014 r., z tytułu użytkowania wieczystego 0,18750 części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Odolańskiej 44, w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) 24-09-2014 Szczegóły
6614/2014 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2014 r., z tytułu użytkowania wieczystego 0,073484 części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jadźwingów 22, przynależnej do lokalu nr 27 24-09-2014 Szczegóły
6613/2014 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie czterech drzew na nieruchomości położonej przy ul.Dolnej 19 24-09-2014 Szczegóły
6612/2014 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej dla Rolmex S.A. na usunięcie 7 drzew na nieruchomości położonej przy ul. Olkuskiej 24-09-2014 Szczegóły
6611/2014 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej dla Dalkia Warszawa S.A. na usunięcie drzewa w pasie drogowym ul.Wałbrzyskiej 24-09-2014 Szczegóły
6610/2014 wyrażenia zgody właścicielskiej dla p. P. D. na usunięcie 4 drzew na nieruchomości położonej przy ul. (...) 24-09-2014 Szczegóły
6609/2014 wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego aneksu nr 2 do umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Bluszczańskiej zmieniającego inwestora z APM Bartycka II Sp. z o.o. S.K.A. na APM Bartycka V Sp. z o.o. S.K.A. 24-09-2014 Szczegóły
6608/2014 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Dalkia Warszawa S.A. umowy dzierżawy pod wymianę sieci cieplnej przy ul.Wiktorskiej 55 24-09-2014 Szczegóły
6607/2014 wyrażenia zgody na zawarcie z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. umowy pod inwestycję liniową na gruncie objętym roszczeniami przy Al. Niepodległości 107/109 24-09-2014 Szczegóły
6606/2014 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość lokalową stanowiącą lokal mieszkalny nr 38 w budynku przy ul. Rakowieckiej 22A 24-09-2014 Szczegóły
6605/2014 zmiany uchwały nr 3851/2013 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie planu sprzedaży w latach 2013-2017 lokali stanowiących własność m.st. Warszawy, usytuowanych w budynkach wielolokalowych, położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. 24-09-2014 Szczegóły
6604/2014 odpowiedzi na skargę P. K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr (...) Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia (...) w sprawie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych w części dotyczącej odmowy zakwalifikowania wniosku P. K. 24-09-2014 Szczegóły
6603/2014 odpowiedzi na skargę Państwa E. i G. G. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr (...) Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia (...) w sprawie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych w części dotyczącej odmowy zakwalifikowania wniosku Państwa E. i G. G. 24-09-2014 Szczegóły
6600/2014 skierowania do zawarcia umów najmu tymczasowych pomieszczeń 24-09-2014 Szczegóły
6599/2014 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 24-09-2014 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe