Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6843/2014 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej dla „Echo-Park Rozwoju” Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna na usunięcie drzew na nieruchomości położonej w rejonie ul.Konstruktorskiej i ul.Racjonalizacji 05-11-2014 Szczegóły
6842/2014 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na usunięcie drzew i krzewów na nieruchomości położonej w pasie drogowym ul.Okrężnej 05-11-2014 Szczegóły
6841/2014 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Żłobek nr 5 na usunięcie 3 drzew na nieruchomości położonej przy ul. Odyńca 59 05-11-2014 Szczegóły
6840/2014 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Dalkia Warszawa S.A. aneksu nr 1 do umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul. Skolimowskiej 6 05-11-2014 Szczegóły
6839/2014 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Dalkia Warszawa S.A. umowy udostępnienia nieruchomości pod budowę sieci ciepłowniczej przy ul. Cieszyńskiej 05-11-2014 Szczegóły
6838/2014 wyrażenia zgody na zawarcie z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Chełmskiej 13/17 i ul.Bobrowieckiej 05-11-2014 Szczegóły
6837/2014 wyrażenia zgody dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów na udostępnienie nieruchomości pod wymianę istniejącego kabla elektroenergetycznego przy Al.Lotników i ul.Blacharskiej 1 05-11-2014 Szczegóły
6836/2014 rozpatrzenia wezwania złożonego przez Panią T. A. do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr 6438/2014 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych 05-11-2014 Szczegóły
6835/2014 odpowiedzi na skargę A. B. O.-K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 6521/2014 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 10 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania złożonego przez Pana A. B. O.-K. do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem przez Zarząd Dzielnicy Mokotów uchwały Nr 6187/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych w części dotyczącej odmowy zakwalifikowania wniosku Pana A. B. O.-K. o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 05-11-2014 Szczegóły
6834/2014 rozpatrzenia wniosków o zamianę lokali mieszkalnych 05-11-2014 Szczegóły
6833/2014 rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych 05-11-2014 Szczegóły
6831/2014 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 05-11-2014 Szczegóły
6830/2014 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali socjalnych 05-11-2014 Szczegóły
6829/2014 wykreślenia lokali z ewidencji lokali socjalnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 05-11-2014 Szczegóły
6828/2014 wydzielenia lokali socjalnych 05-11-2014 Szczegóły
6827/2014 częściowego uchylenia uchwały Nr 6031/2014 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 05-11-2014 Szczegóły
6826/2014 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu stanowiska postojowego nr (...) usytuowanego przy (...) wynajmowanego na rzecz Pana A. R.-S. 05-11-2014 Szczegóły
6825/2014 wypowiedzenia umowy najmu z dnia 12.07.1983 roku na garaż nr (...) usytuowany przy ul. (...) wynajmowany na rzecz Pani J. J. 05-11-2014 Szczegóły
6824/2014 wyrażenia zgody na zmianę warunków umów oraz na obniżenie wysokości kaucji zabezpieczających za garaże, z przeznaczeniem na parkowanie samochodów osobowych 05-11-2014 Szczegóły
6823/2014 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy i zawarcie aneksu do umowy najmu z dnia 30.09.1975 roku na garaż nr (...) usytuowany w zespole garaży przy ul. (...) z Panem P. A. z przeznaczeniem na parkowanie samochodu osobowego 05-11-2014 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe