Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
6902/2014 wyrażenia zgody na użyczenie fragmentu drogi wewnętrznej ul. Domaniewskiej na cele komunikacyjne 26-11-2014 Szczegóły
6941/2014 rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych 26-11-2014 Szczegóły
6901/2014 korekty w planie remontów w placówkach oświatowo – wychowawczych na 2014 r. 24-11-2014 Szczegóły
6900/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2015 roku 19-11-2014 Szczegóły
6899/2014 odwołania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. I. Krasickiego 16A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.08.2102 r. ułamkowej części gruntu 19-11-2014 Szczegóły
6898/2014 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy i zawarcie aneksu do umowy najmu z dnia 12.08.1978 roku na garaż nr (...) usytuowany w zespole garaży przy ul. (...) z Panem J. B. z przeznaczeniem na parkowanie samochodu osobowego 19-11-2014 Szczegóły
6897/2014 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy i zawarcie aneksu do umowy najmu z dnia 8.01.1979 roku na garaż nr (...) usytuowany w zespole garaży przy ul. (...) z Panem R. M. i Panem B. M. z przeznaczeniem na parkowanie samochodu osobowego 19-11-2014 Szczegóły
6896/2014 wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu oraz na obniżenie wysokości kaucji zabezpieczającej na garaż nr (...) przy ul. (...) wynajmowany na rzecz Pani W. K. z przeznaczeniem na parkowanie samochodu osobowego 19-11-2014 Szczegóły
6895/2014 wyrażenia zgody na zmianę warunków umów i zawarcie aneksów do umów najmu na garaże, z przeznaczeniem na parkowanie samochodów osobowych 19-11-2014 Szczegóły
6894/2014 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na stanowisko postojowe nr (...) usytuowane w hali garażowej przy ul. (...) z Panem J. K. z przeznaczeniem na parkowanie samochodu osobowego 19-11-2014 Szczegóły
6893/2014 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na boks motocyklowy nr (...) położony w budynku wielolokalowym przy ul. (...) z Panem P. Ż., z przeznaczeniem na parkowanie motocykla 19-11-2014 Szczegóły
6892/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2015 roku 19-11-2014 Szczegóły
6891/2014 aktualizacji od dnia 01.01.2015 r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bukowińskiej 26 C, przynależnych do lokalu nr 86, oraz miejsc postojowych nr 12 i 14 19-11-2014 Szczegóły
6890/2014 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie 10 drzew na nieruchomości położonej przy ul.L.Nabielaka 8/10 19-11-2014 Szczegóły
6889/2014 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Dalkia Warszawa S.A. aneksu nr 1 do umowy dzierżawy nieruchomości pod inwestycję liniową przy Al.Niepodległości/ul.Odyńca 19-11-2014 Szczegóły
6888/2014 wyrażenia zgody na zawarcie z Dalkia Warszawa S.A. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Madalińskiego 25/ul.św.Szczepana 19-11-2014 Szczegóły
6887/2014 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką RWE Stoen Operator Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod budowę przyłącza elektroenergetycznego nn przy ul.Pory 19-11-2014 Szczegóły
6886/2014 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod budowę przyłącza wodociągowego przy ul. Batalionu AK „Bałtyk” 19-11-2014 Szczegóły
6885/2014 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką RWE Stoen Operator Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod budowę przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia wraz z złączem kablowym przy ul. Goszczyńskiego 19-11-2014 Szczegóły
6884/2014 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką APM Bartycka V Sp. z o.o. S.K.A. aneksu nr 3 do umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Bluszczańskiej 19-11-2014 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe