Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3475/2013 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st.Warszawy na 2013 r. 27-02-2013 Szczegóły
3474/2013 zatwierdzenia harmonogramu dyżurów wakacyjnych wraz z kartą zgłoszenia dziecka na dyżur oraz zasadami organizacji dyżurów letnich w przedszkolach publicznych Dzielnicy Mokotów w roku szkolnym 2012/13 27-02-2013 Szczegóły
3473/2013 zatwierdzenia planu remontów w placówkach oświatowo – wychowawczych na 2013 r. 27-02-2013 Szczegóły
3472/2013 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 27-02-2013 Szczegóły
3471/2013 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2013 r. 27-02-2013 Szczegóły
3470/2013 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2012 r. z tytułu użytkowania wieczystego 4371/309584 części nieruchomości gruntowej przynależnej do lokalu nr 37, usytuowanego przy ul. Górskiej 6/10 27-02-2013 Szczegóły
3469/2013 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej dla Ghelamco GP2 Sp. z o.o. Proof S.K.A. na wycięcie drzew i krzewów na nieruchomości stanowiącej pas drogowy ul.Woronicza 27-02-2013 Szczegóły
3468/2013 wyrażenia zgody na zawarcie z Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. aneksu do umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul. Bieżanowskiej 27-02-2013 Szczegóły
3467/2013 zmiany z 3% na 1% stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, części nieruchomości gruntowej, przynależnej do lokalu mieszkalnego nr 14, usytuowanego w budynku przy ul. Etiudy Rewolucyjnej 1 27-02-2013 Szczegóły
3466/2013 zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej, związanej z lokalem nr 60, położonym przy ul. Dolnej 14/16/18 27-02-2013 Szczegóły
3465/2013 przyjęcia sprawozdania za rok 2012 z prac Zespołu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do spraw dotyczących lokali powstałych przed dniem 1 stycznia 1995 r. w wyniku adaptacji części wspólnych budynków, usytuowanych na terenie Dzielnicy Mokotów, w których m.st. Warszawa posiada udziały 27-02-2013 Szczegóły
3464/2013 wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Obrzeżnej 18D i 18E, z przeznaczeniem na poszerzenie posesji 27-02-2013 Szczegóły
3463/2013 zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych obejmujących ul. Bacha, ul. Wróbla, ul. Mozarta (dz. ew. nr 10-część, nr 6-część, nr 13/1-część z obrębu 1-04-15) po wybudowaniu w rejonie w.w. ulic na dz. ew. nr 14 z obrębu 1-04-15 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-biurową, garażem podziemnym, garażem naziemnym (otwartym wielopoziomowym parkingiem) i z drogą wewnętrzną wzdłuż budynku 27-02-2013 Szczegóły
3462/2013 zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy przewodu wodociągowego w drodze wewnętrznej w ul. Bernardyńskiej na dz. ew. nr 58/3 z obrębu 1-05-02 i dz. ew. nr 13 z obrębu 1-05-11 oraz na działkach ewidencyjnych: nr 16 z obrębu 1-05-03 i nr 25 z obrębu 1-05-02 opisanych w ewidencji gruntów jako działki drogowe 27-02-2013 Szczegóły
3461/2013 zawarcia umowy dzierżawy gruntu drogi wewnętrznej ul. Morskie Oko, z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek ew. nr 72/1, 72/2, 73, 75 z ob. 1-01-23 20-02-2013 Szczegóły
3460/2013 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 3262/2013 r. Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2013 roku w przywołanej podstawie prawnej oraz w nazwie oferenta 20-02-2013 Szczegóły
3459/2013 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 3261/2013 r. Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2013 roku w przywołanej podstawie prawnej oraz nazwie oferenta 20-02-2013 Szczegóły
3458/2013 zmiany Uchwały Nr 3330/2013 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2013 roku 20-02-2013 Szczegóły
3457/2013 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2013 r. 20-02-2013 Szczegóły
3456/2013 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2013r. 20-02-2013 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe