Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1887/10 "przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy XLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie, ul. Fryderyka Joliot-Curie 14" 01-04-2010 Szczegóły
1886/10 "przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Miguela de Cervantesa w Warszawie, ul. Zakrzewska 24" 01-04-2010 Szczegóły
1986/10 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 28-04-2010 Szczegóły
1958/10 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 21-04-2010 Szczegóły
1928/10 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 14-04-2010 Szczegóły
1892/10 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 01-04-2010 Szczegóły
1878/10 akceptacji wytycznych dotyczących zasad gospodarowania w 2010 roku środkami finansowymi przeznaczonymi na odtworzenie i aktualizację dokumentacji technicznej budynków wchodzących w skład nieruchomości wspólnych będących współwłasnością m.st. Warszawy oraz składu Komisji ds. opiniowania wniosków 01-04-2010 Szczegóły
1869/10 aktualizacji interaktywnej mapy Dzielnicy Mokotów prezentowanej na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Mokotów 01-04-2010 Szczegóły
1932/10 korekty planu remontów w placówkach oświatowo – wychowawczych na 2010 r. 21-04-2010 Szczegóły
1947/10 obniżenia kaucji zabezpieczającej za lokal użytkowy przy ulicy Wiśniowej 35 wynajmowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów w związku z zawarciem kolejnej umowy najmu 21-04-2010 Szczegóły
1959/10 odmowy udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego 0,010 części nieruchomości gruntowej, przynależnej do lokalu nr (...), usytuowanego w budynku przy ul. (...), w trybie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) 21-04-2010 Szczegóły
1944/10 odstąpienie od dochodzenia od(...) zwrotu kwoty (…) równej zwaloryzowanej bonifikacie udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego nr (…) położonego (…) 21-04-2010 Szczegóły
1888/10 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2010 roku 01-04-2010 Szczegóły
1950/10 określenia wynagrodzeń dla dyrektorów mokotowskich szkół ponadgimnazjalnych za organizację i przeprowadzenie egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2009/2010 21-04-2010 Szczegóły
1885/10 planu dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2009/10 w mokotowskich przedszkolach 01-04-2010 Szczegóły
1942/10 przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 21-04-2010 Szczegóły
1900/10 przeznaczenia lokali na tymczasowe pomieszczenia 07-04-2010 Szczegóły
1881/10 przeznaczenia lokali na tymczasowe pomieszczenia 01-04-2010 Szczegóły
1897/10 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie powołania Dzielnicowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rad Osiedli: Służewiec Południowy i Służewiec Fort oraz określenia jej składu osobowego 07-04-2010 Szczegóły
1963/10 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 21-04-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe