Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1891/10 rozpoznania wniosku złożonego przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową Pracowników ”Prozametu, o udzielenie 50 % bonifikaty w opłacie rocznej za 2010 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Belgijskiej 10, w trybie art. 74 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) 01-04-2010 Szczegóły
1890/10 wyrażenia zgody na zawarcie z Telekomunikacją Polską S.A. umowy pod inwestycję liniową przy ul. Gandhiego 01-04-2010 Szczegóły
1889/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na inwestycję liniową polegającą na przebudowie sieci ciepłowniczej przy ul. Bonifacego 01-04-2010 Szczegóły
1887/10 "przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy XLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie, ul. Fryderyka Joliot-Curie 14" 01-04-2010 Szczegóły
1886/10 "przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Miguela de Cervantesa w Warszawie, ul. Zakrzewska 24" 01-04-2010 Szczegóły
1885/10 planu dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2009/10 w mokotowskich przedszkolach 01-04-2010 Szczegóły
1884/10 zaakceptowania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2010 r. (wniosek nr 10/2010) 01-04-2010 Szczegóły
1883/10 zaakceptowania zmian w planach finansowych na 2010 r. jednostek budżetowych (wniosek nr 9/2010) 01-04-2010 Szczegóły
1882/10 rozpatrzenia wezwania złożonego przez Pana Jerzego Dobrowolskiego reprezentowanego przez Panią Krystynę Horych do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały nr 1473/09 Zarządu Dzielnicy Mokotów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o najem lokalu, którą odmówiono Panu Jerzemu Dobrowolskiemu zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu 01-04-2010 Szczegóły
1881/10 przeznaczenia lokali na tymczasowe pomieszczenia 01-04-2010 Szczegóły
1880/10 sposobu głosowania przez pełnomocnika m.st. Warszawy w uchwale nr 3/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej przy ul. Podchorążych 24 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego 01-04-2010 Szczegóły
1879/10 sposobu głosowania przez pełnomocnika m.st. Warszawy uchwały nr 7/2009 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Bałuckiego 4 01-04-2010 Szczegóły
1878/10 akceptacji wytycznych dotyczących zasad gospodarowania w 2010 roku środkami finansowymi przeznaczonymi na odtworzenie i aktualizację dokumentacji technicznej budynków wchodzących w skład nieruchomości wspólnych będących współwłasnością m.st. Warszawy oraz składu Komisji ds. opiniowania wniosków 01-04-2010 Szczegóły
1877/10 zawarcia kolejnej umowy najmu z Panią Bożeną Brzywczy na wynajmowany lokal użytkowy nr 26 w budynku przy ulicy Puławskiej 116 01-04-2010 Szczegóły
1876/10 zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajmowany garaż nr (…) przy ulicy (…) z Panią Ewą Golberg 01-04-2010 Szczegóły
1875/10 wynajęcia lokalu użytkowego nr 13 przy ulicy Promenada 23 01-04-2010 Szczegóły
1874/10 zawarcia kolejnej umowy najmu z SER-POL II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na wynajmowany lokal użytkowy nr 27 przy ulicy Dolnej 24 01-04-2010 Szczegóły
1873/10 zawarcia kolejnej umowy najmu z Panem Zbigniewem Górskim na wynajmowany lokal użytkowy przy ulicy Puławskiej 33 01-04-2010 Szczegóły
1872/10 zawarcia kolejnej umowy najmu z Panią Ewą Jirowec, Panem Janem Jirowec i Panem Michałem Jirowec na wynajmowany lokal użytkowy nr 45 przy ulicy Gagarina 9 01-04-2010 Szczegóły
1871/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów określających szczegółowe warunki przebudowy dróg spowodowanych inwestycjami niedrogowymi 01-04-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe