Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1911/10 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na wycięcie trzech drzew i jednego krzewu na nieruchomości stanowiącej ul. Różyckiego 07-04-2010 Szczegóły
1910/10 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie 1 drzewa przy ul. Bobrowieckiej 07-04-2010 Szczegóły
1909/10 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie drzew na nieruchomości położonej przy ul.Bartyckiej 20/24 07-04-2010 Szczegóły
1908/10 sposobu głosowania przez pełnomocnika m.st. Warszawy uchwały nr 5/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Al. Niepodległości 161 07-04-2010 Szczegóły
1907/10 sposobu głosowania przez pełnomocnika m.st. Warszawy w uchwale nr 1/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul.Różanej 41, dotyczącej adaptacji strychu w tym budynku na cele mieszkaniowe 07-04-2010 Szczegóły
1906/10 zmieniająca Uchwałę Nr 1848/10 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie waloryzacji stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych w halach garażowych oraz boksów motocyklowych w 2010 roku 07-04-2010 Szczegóły
1905/10 zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajmowany lokal użytkowy nr 7 w budynku przy ulicy Madalińskiego 69A z Fundacją Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. 07-04-2010 Szczegóły
1904/10 zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajmowany lokal użytkowy nr 9 w budynku przy ulicy Madalińskiego 69A z Fundacją Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. 07-04-2010 Szczegóły
1903/10 zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajmowany lokal użytkowy nr 8 w budynku przy ulicy Madalińskiego 69A z Fundacją Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. 07-04-2010 Szczegóły
1902/10 zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajmowany lokal użytkowy nr 2 w budynku przy ulicy Madalińskiego 69A z Fundacją Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. 07-04-2010 Szczegóły
1901/10 zawarcia umowy najmu na garaż w budynku przy ulicy (...) z Panem Tomaszem Szczęsnym 07-04-2010 Szczegóły
1900/10 przeznaczenia lokali na tymczasowe pomieszczenia 07-04-2010 Szczegóły
1899/10 zatwierdzenia merytorycznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy za 2009 r. 07-04-2010 Szczegóły
1898/10 realizacji obsługi komunikacyjnej placu budowy zlokalizowanego na dz. ew. nr 53 z obrębu 0502 – wjazd od ul. Bernardyńskiej 07-04-2010 Szczegóły
1897/10 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie powołania Dzielnicowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rad Osiedli: Służewiec Południowy i Służewiec Fort oraz określenia jej składu osobowego 07-04-2010 Szczegóły
1896/10 zaakceptowania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2010 r. (wniosek nr 11/2010) 01-04-2010 Szczegóły
1895/10 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2010r. 01-04-2010 Szczegóły
1894/10 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st.Warszawy na 2010 r. 01-04-2010 Szczegóły
1893/10 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej za 2010 r., z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 01-04-2010 Szczegóły
1892/10 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 01-04-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe