Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1931/10 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 21-04-2010 Szczegóły
1930/10 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2010r. 14-04-2010 Szczegóły
1929/10 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej za 2010 r., z tytułu użytkowania wieczystego 1/3 części nieruchomości gruntowej położonej przy (...) w trybie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 14-04-2010 Szczegóły
1928/10 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 14-04-2010 Szczegóły
1927/10 wyrażenia zgody na zawarcie ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. umowy pod inwestycję liniową przy ul. Wiktorskiej 55 14-04-2010 Szczegóły
1926/10 wyrażenia zgody na zawarcie z MPWiK w m.st. Warszawie umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Rzymowskiego 14-04-2010 Szczegóły
1925/10 wyrażenia zgody na zawarcie z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. umowy pod inwestycję liniową przy ul. Odyńca/Niepodległości 14-04-2010 Szczegóły
1924/10 wyrażenia zgody na zawarcie z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. umowy pod inwestycję liniową przy ul. Modzelewskiego 14-04-2010 Szczegóły
1923/10 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie trzech drzew oraz dwudziestu dwóch krzewów na nieruchomości położonej przy ul. Wiktorskiej 14-04-2010 Szczegóły
1922/10 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa na nieruchomości położonej przy ul.Naruszewicza/Al.Niepodległości 46/50 14-04-2010 Szczegóły
1921/10 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie drzew na nieruchomości położonej w pasie drogowym ul.Naruszewicza 14-04-2010 Szczegóły
1920/10 zaakceptowania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok (wniosek nr 12/2010) 14-04-2010 Szczegóły
1919/10 wyrażenia zgody na sfinansowanie i organizację Mokotowskiego Forum Wychowania Przedszkolnego 14-04-2010 Szczegóły
1918/10 przyjęcia projektów protokołów z rokowań obejmujących uzgodnienia warunków sprzedaży lokali użytkowych i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz ich najemców 14-04-2010 Szczegóły
1917/10 wyrażenia zgody na przepisanie uprawnień do lokalu użytkowego nr 22 przy ulicy Puławskiej 132A z dotychczasowego najemcy Pani Jolanty Stawowiak na męża Pana Macieja Stawowiaka 14-04-2010 Szczegóły
1916/10 wskazania osoby, będącej pracownikiem Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, do udziału w pracach komisji do spraw negocjacji stawki czynszu za najem/ dzierżawę 1m2 powierzchni budynków 14-04-2010 Szczegóły
1915/10 skarg z dnia 22. 02. 2010r. i z dnia 01. 03. 2010r. Pana Zbigniewa Bartosiaka – działającego jako Jednoosobowy Zarząd Nieruchomości (…) 14-04-2010 Szczegóły
1914/10 wyrażenia zgody na lokalizację urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Postępu i Domaniewskiej (dz. ew. 14 z obrębu 0806 i dz. ew. nr 1 z obrębu 0808) 14-04-2010 Szczegóły
1913/10 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 14-04-2010 Szczegóły
1912/10 wyrażenia zgody na zawarcie z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul.Wiktorskiej 94/96 07-04-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe