Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1971/10 rozwiązania umowy najmu z Panią Heleną Gołda na wynajmowany lokal użytkowy (boks handlowy) nr 81 w hali targowej „BONIFACEGO” przy ulicy Bonifacego 4 28-04-2010 Szczegóły
1970/10 ustalenia, co do przeznaczenia zwolnionych lokali użytkowych, zatwierdzenia wykazu lokali przeznaczonych do najmu w ramach pisemnego konkursu ofert oraz ustalenia wywoławczych miesięcznych stawek czynszu netto za m2 powierzchni lokali przeznaczonych do konkursu 28-04-2010 Szczegóły
1969/10 sposobu głosowania przez pełnomocnika m.st. Warszawy w uchwale nr 7/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul .Gagarina 7 dotyczącej przeznaczenia do zagospodarowania części wspólnej nieruchomości drogą adaptacji 28-04-2010 Szczegóły
1968/10 rozpatrzenia wezwania złożonego przez Pana Piotra Rąbczewskiego do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały nr 883/2009 Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego 28-04-2010 Szczegóły
1967/10 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych 28-04-2010 Szczegóły
1966/10 przyjęcia projektów protokołów z rokowań obejmujących uzgodnienia warunków sprzedaży lokali użytkowych i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz ich najemców 28-04-2010 Szczegóły
1965/10 wyrażenia zgody na dysponowanie terenem pasa drogowego dróg gminnych ulic Żywnego (dz. ew. nr 1/1 z obrębu 0218) i Giżyckiego (część dz. ew. nr 5/5 z obrębu 0218) na cele budowlane 28-04-2010 Szczegóły
1964/10 zapłaty odszkodowania dla Pani Elżbiety Manikowskiej zamieszkałej przy ul. (…) 28-04-2010 Szczegóły
1963/10 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 21-04-2010 Szczegóły
1962/10 skierowanie pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektów uchwał Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie zmiany uchwał Rady Dzielnicy Mokotow m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Służewiec Południowy oraz do Rady Osiedla Służewiec Fort 21-04-2010 Szczegóły
1961/10 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2010r. 21-04-2010 Szczegóły
1960/10 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej za 2010 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (...) w trybie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 21-04-2010 Szczegóły
1959/10 odmowy udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego 0,010 części nieruchomości gruntowej, przynależnej do lokalu nr (...), usytuowanego w budynku przy ul. (...), w trybie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) 21-04-2010 Szczegóły
1958/10 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 21-04-2010 Szczegóły
1957/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. pod inwestycję liniową na gruncie objętym roszczeniami położonym przy ul.Grażyny 5 21-04-2010 Szczegóły
1956/10 wyrażenia zgody na zawarcie z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. umowy pod inwestycję liniową przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 21-04-2010 Szczegóły
1955/10 wyrażenia zgody na zawarcie z Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowy pod inwestycję liniową przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 40 21-04-2010 Szczegóły
1954/10 wyrażenia zgody na zawarcie z Bluszczańska APM Development I Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna umowy pod inwestycję liniową przy ul.Bluszczańskiej 21-04-2010 Szczegóły
1953/10 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie czterdziestu czterech drzew na nieruchomości położonej przy ul. Bokserskiej 21-04-2010 Szczegóły
1952/10 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie skupiska drzew na nieruchomości położonej przy ul.Augustówka 21-04-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe