Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
969/09 informacji o potwierdzeniach uprawnień i skierowaniach do najmu lokali 18-03-2009 Szczegóły
964/09 podnajęcia części lokalu użytkowego nr 32 przy ulicy Al. Niepodległości 86 11-03-2009 Szczegóły
986/09 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st.Warszawy na 2009 r. 25-03-2009 Szczegóły
975/09 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr.... w Warszawie, ul. W. Żywnego 25 i włączenia jej w skład Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, ul. W. Żywnego 25 18-03-2009 Szczegóły
981/09 przyjęcia projektu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy 25-03-2009 Szczegóły
960/09 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych, socjalnych oraz objęcia tymczasowych pomieszczeń 04-03-2009 Szczegóły
968/09 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego 18-03-2009 Szczegóły
987/09 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego i socjalnego 25-03-2009 Szczegóły
945/09 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na lata 2009 - 2011 04-03-2009 Szczegóły
946/09 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień zielnicy Mokotów m.st. Warszawy na rok 2009 04-03-2009 Szczegóły
958/09 uchylenia uchwał o skierowaniu do zawarcia umów najmu osób oczekujących na zamianę lokalu mieszkalnego 04-03-2009 Szczegóły
961/09 uchylenia uchwały nr 692/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 roku w części dotyczącej skierowania Pani Janiny Jerzmanowskiej i Pani Doroty Milczarek zamieszkałych przy ulicy (...), do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr (...) przy ulicy (…) 11-03-2009 Szczegóły
991/09 udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-03-2009 Szczegóły
990/09 udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-03-2009 Szczegóły
989/09 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-03-2009 Szczegóły
988/09 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-03-2009 Szczegóły
978/09 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 18-03-2009 Szczegóły
977/09 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 18-03-2009 Szczegóły
980/09 ustalenia innego terminu płatności opłaty roczne, tytułu użytkowania wieczystego gruntów w trybie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 18-03-2009 Szczegóły
970/09 użyczenia lokali przy ulicy Tynieckiej 18 m 6 oraz Gagarina 31m 8 przeznaczonych na działalność Ośrodka Wspomagania Rodziny - Domu Dziecka nr 10 18-03-2009 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe