Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
991/09 udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-03-2009 Szczegóły
990/09 udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-03-2009 Szczegóły
989/09 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-03-2009 Szczegóły
988/09 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25-03-2009 Szczegóły
987/09 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego i socjalnego 25-03-2009 Szczegóły
986/09 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st.Warszawy na 2009 r. 25-03-2009 Szczegóły
985/09 wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew 25-03-2009 Szczegóły
984/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 25-03-2009 Szczegóły
983/09 zawarcia kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy nr 101 przy ulicy Rakowieckiej 39 z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną 25-03-2009 Szczegóły
982/09 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy za 2008 r. 25-03-2009 Szczegóły
981/09 przyjęcia projektu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy 25-03-2009 Szczegóły
980/09 ustalenia innego terminu płatności opłaty roczne, tytułu użytkowania wieczystego gruntów w trybie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 18-03-2009 Szczegóły
979/09 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym załącznika Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2009r. 18-03-2009 Szczegóły
978/09 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 18-03-2009 Szczegóły
977/09 ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 18-03-2009 Szczegóły
976/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 18-03-2009 Szczegóły
975/09 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr.... w Warszawie, ul. W. Żywnego 25 i włączenia jej w skład Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, ul. W. Żywnego 25 18-03-2009 Szczegóły
974/09 zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy za 2008 r. 18-03-2009 Szczegóły
973/09 wynajęcia garażu w budynku przy ulicy Chełmskiej 10 18-03-2009 Szczegóły
972/09 wynajęcia lokalu użytkowego nr 8 przy ulicy Irysowej 8 18-03-2009 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe