Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
486/2004 informacji o skierowaniach na najem lokali mieszkalnych 09-11-2004 Szczegóły
476/2004 odmowy zatwierdzenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach rozgęszczenia 03-11-2004 Szczegóły
473/04 ogłoszenia wyników pisemnego konkursu ofert na lokale użytkowe, przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 375/04 Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z dnia 7 września 2004 roku. 03-11-2004 Szczegóły
504/04 projektu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców 23-11-2004 Szczegóły
492/2004 przeznaczenia środków finansowych na oczyszczenie cokołu pomnika Jana Matejki na terenie Mokotowa 17-11-2004 Szczegóły
506/2004 przeznaczenie środków finansowych na organizację Koncertu Muzyki Sakralnej w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie w dniu 28 listopada 2004 r. 23-11-2004 Szczegóły
461/04 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej zmiany nazwy Przedszkola Nr 317 w Warszawie ul. Gruszczyńskiego 11 03-11-2004 Szczegóły
479/2004 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów do zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Stołecznego Warszawy 08-11-2004 Szczegóły
478/2004 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów do zmian wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 08-11-2004 Szczegóły
477/2004 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów o zmianach w załączniku dzielnicowym Mokotowa do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2004 rok 08-11-2004 Szczegóły
480/2004 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotóww sprawie wniesienia pod obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie wydzierżawienia na okres 30 lat nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ul. Wielickiej 40, zabudowanej budynkiem poboru wody oligoceńskiej 08-11-2004 Szczegóły
489/2004 wniesienia autopoprawek do projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów do projektu zmian w załączniku dzielnicowym Mokotowa Nr IV do budżetu m.st. Warszawy na 2004 r., skierowanego pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów Uchwałą Nr 477/2004 Zarządu Dzielnicy Mokotów z dnia 8 listopada 2004 r. 15-11-2004 Szczegóły
490/2004 wniesienia autopoprawek do projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów do zmian w Wieloletnim Programie inwestycyjnym Miasta Stołecznego Warszawy 15-11-2004 Szczegóły
501/2004 wydatkowania środków na wpisowe dla zawodników - pracowników samorządowych i radnych Dzielnicy Mokotów biorących udział w "III Pucharze Warszawskich Samorządowców w Kręglach" 17-11-2004 Szczegóły
493/04 wynajęcia lokalu użytkowego przy ulicy Badowskiej 2 z pominięciem procedury konkursu ofert 17-11-2004 Szczegóły
507/2004 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym załącznika Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2004 r. 23-11-2004 Szczegóły
481/04 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym załącznika Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2004 r. 09-11-2004 Szczegóły
472/04 wystąpienia do Prezydenta miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym Mokotowa Nr IV do uchwały budżetowej na 2004 r. 03-11-2004 Szczegóły
485/04 zaopiniowania projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych 09-11-2004 Szczegóły
488/04 zaopiniowania projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 09-11-2004 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe