Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1791 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 29-09-2009 Szczegóły
1790 wyrażenia zgody na wynajęcie garażu samochodowego Nr 3 usytuowanego w nieruchomości przy ul. Podczaszyńskiego 11/15 z pominięciem trybu konkursu ofert. 29-09-2009 Szczegóły
1789 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 25-09-2009 Szczegóły
1788 wyrażenia zgody właścicielskiej. 25-09-2009 Szczegóły
1787 zmiany zatwierdzonego wykazu miejsc położonych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego. 22-09-2009 Szczegóły
1786 wyrażenia zgody na dopisanie do umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Podczaszyńskiego 31 rodziców dotychczasowego najemcy prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej WILSON, jako współnajemców. 22-09-2009 Szczegóły
1785 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego Nr 1 usytuowanego w nieruchomości przy ul. Kulczyckiej 3 z pominięciem trybu konkursu ofert. 22-09-2009 Szczegóły
1784 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Marzeny i Jana Saneckich zam. w lokalu nr .... przy ul. ... . 22-09-2009 Szczegóły
1783 skreślenia Jerzego Badeńskiego z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. 22-09-2009 Szczegóły
1782 wprowadzenia zmian do dzielnicowego programu weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta. 22-09-2009 Szczegóły
1781 zatwierdzenia wykazu nr 12/2009 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 22-09-2009 Szczegóły
1780 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 15-09-2009 Szczegóły
1779 wyrażenia zgody na wynajęcie garażu samochodowego Nr 5 usytuowanego w nieruchomości przy ul. Magiera 30A z pominięciem trybu konkursu ofert. 15-09-2009 Szczegóły
1778 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego Nr 8 położonego w budynku przy ul. Jarzębskiego 4 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy. 15-09-2009 Szczegóły
1777 wyrażenia zgody na wynajęcie garażu samochodowego Nr 6 usytuowanego w nieruchomości przy ul. Lisowskiej 29 z pominięciem trybu konkursu ofert. 15-09-2009 Szczegóły
1776 wyrażenia zgody na zmianę w umowie najmu Nr 7/MP/2004 z dnia 03.03.2004 r. garażu samochodowego Nr 9 przy ul. Z. Nałkowskiej 13. 15-09-2009 Szczegóły
1775 wyrażenia zgody na zawarcie z Jolantą Molską umowy najmu lokalu nr ... . 15-09-2009 Szczegóły
1774 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 08-09-2009 Szczegóły
1773 udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 08-09-2009 Szczegóły
1772 wyrażenia zgody właścicielskiej. 08-09-2009 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe