Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1666 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego Nr 1 położonego w pawilonie wolnostojącym przy ul. Pruszyńskiego 2A oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy ... . 30-06-2009 Szczegóły
1665 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 2/2009 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie konkursów ofert. 30-06-2009 Szczegóły
1664 udzielenia pomocy mieszkaniowej Małgorzacie Kondruś poprzez zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony. 30-06-2009 Szczegóły
1663 udzielenia pomocy mieszkaniowej Dariuszowi Krajewskiemu poprzez ponowne zawarcie umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... na czas nieoznaczony. 30-06-2009 Szczegóły
1662 udzielenia pomocy mieszkaniowej Henryce Grzędziel poprzez ponowne zawarcie umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... na czas nieoznaczony. 30-06-2009 Szczegóły
1661 udzielenia pomocy mieszkaniowej Halinie Kubickiej poprzez ponowne zawarcie umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... na czas nieoznaczony. 30-06-2009 Szczegóły
1660 udzielenia pomocy mieszkaniowej Lucynie Jasińskiej poprzez ponowne zawarcie umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... na czas nieoznaczony. 30-06-2009 Szczegóły
1659 wyrażenia zgody właścicielskiej. 30-06-2009 Szczegóły
1658 wyrażenia zgody właścicielskiej. 30-06-2009 Szczegóły
1657 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe. 30-06-2009 Szczegóły
1656 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Kasprowicza 16 wynajmowanego przez Grzegorza Szcześniaka. 23-06-2009 Szczegóły
1655 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego Nr 7 usytuowanego w nieruchomości przy ul. Wrzeciono 41 z pominięciem trybu konkursu ofert. 23-06-2009 Szczegóły
1654 zakwalifikowania Anny Śliwa do udzielenia pomocy mieszkaniowej i umieszczenia na liście zamian na lokal większy z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 23-06-2009 Szczegóły
1653 wyrażenia zgody na zawarcie z Elżbietą i Krzysztofem Bałaban, umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony. 23-06-2009 Szczegóły
1652 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego Alicji i Zdzisława Żbikowskich zam. w lokalu nr ... przy ul. ... oraz wyrażenia zgody na przyspieszenie realizacji poprzez zawarcie z Alicją i Zdzisławem Żbikowskimi umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... . 23-06-2009 Szczegóły
1651 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 3/2009 nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 23-06-2009 Szczegóły
1650 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 2/2009 nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 23-06-2009 Szczegóły
1649 zatwierdzenia wykazu nr 8/2009 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 23-06-2009 Szczegóły
1648 wyrażenia zgody właścicielskiej. 23-06-2009 Szczegóły
1647 odmowy udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 23-06-2009 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe